Blogs

VEDİK (HİNT) ASTROLOJİSİ

“Belirsiz geleceğin karanlık girintilerine ışık tutar. İnsanın gelecek tarihi, ulusların, imparatorlukların, krallıkların, savaşların, devrimin ve diğer dünyasal olguların

yazgısını önceden söylemeye çalışır. Bize bu şeylerin bulanık tahminler ya da jestlerle değil, saf matematiksel hesaplamaların kararlı temelinde olduğunu söyler. Gözlemle eği1mle, hepsinden önemlisi tüme varımla, astrolog gerçekten her bireyin yaşamındaki olaylarla gezegenlerin hareketleri arasında bir benzerlik, uyum bulmuştur.”

B.V Raman
Ünlü Hintli Astrolog Üstat Raman, astrolojinin bilimsel doğasını, “Her sebep bir sonuç doğurmak zorundadır” şeklinde açıklar. Evrende enerjinin dolaşımına görelilik kuramında anlatılan yer çekimsel dalgalara ve insanın evren makrokozmosunun mikrokozmosu olduğu gerçeğine dayandırır.

Hint Astrolojisini diğer sistemlerden farklı kılan en önemli faktörlerden biri de;

“Kullanılan sistemle Göklerdeki gerçeği daha doğru biçimde yansıtması nihai amacın kendini geliştireceği aydınlanma insanın yaşamını dönüştürebileceği spritüel yolu göstermesidir”.

Hint veya Vedik Astrolojisi olarak isimlendirilen olguların başlangıcı Hindistan olup düzenli tutulan kayıtların tarihi MÖ 6500 yıllarına dayanmaktadır. Bu astrolojisinin babası Parashara Muni’dir. MÖ 1500 yıllarında yaşamış ve kişiye ait gerçek anlamda ilk doğum horoskopunu yapılandırmıştr. Bundan başka Sağlık Astrolojisi üzerinde çalışmış, hastalıkların ve uzun ömürlü olmanın işaretlerini araştrmıştr. Elyazması notları halen Hindistan’da korunmaktadır. Aynı çağda yaşamış önemli başka bir astrolog da Seer Ranavira’dır. İnsan ilişkileri, kadın haritası ve astrolojinin psikolojik yansımaları ile ilgilenmiştir. Vedik astrolojisi aynı zamanda “Jyotisha” ismi ile tanımlanır. Bunun anlamı ışık, parlaklık ve ışık alemine ait olmak gibi çevrilebilir. Hint astrolojisinde bireyin yaşam yollarına akseden kozmik ışığın çözümlenmesi de denir. Bu oluşum (Karma) için tanrısal planı veya ruhsal niyeti anlamakta bir anahtar görevi yapar. Vedik astrologları “Karanlıkları dağıtmak” görevini üstlenirler.

Batı Astrolojisi’nde olduğu gibi doğumun gerçek zamanı bebeğin ciğerlerine ilk nefesini alarak ilk çığlığını afğı andır. Gezegenlerin yerleşim hesapları yıldızların sabit konumları üzerine dayanan Yıldızıl Zodyak’a bağlıdır. Hint felsefesine göre doğum haritası bireyin geçmiş karmik düzenini gösterir. Varana Mihara, bir eserinde, doğum haritası kişinin önceki yaşamlarında yaptğı iyi ve kötü eylemleri yansıtır demektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus astroloji teorisi ile kaderciliği birbirine karıştrmamaktr.

Hint (Vedik) astrologlarından Chakrapani Ullah’a göre, astrolojide Hint sisteminin temelinde gezegenlerin sadece gösterici (yönlendirici) güçler oldukları ve yaşamda zararlı sonuçlar verecek olayları gösterdikleri teorisi vardır. Kişi, bu işaretleri yorumlayıp iradesini kullanarak kötü sondan ve olaydan kendini düzelterek kurtarması lazımdır. Birinin bu seçimi başarması ve mücadeleyi kazanması için tanrısal luha (inayete) erişmesi ve ayrıca bireysel gücünü kullanması gerekir. Astrolojik olguları anlamanın ve yorumlamanın temeli gezegenlerin simgelediklerini öğrenmekle elde edilir.

Gezegen için Vedik terimi ‘Graha’dır ki, çalışan veya insana hükmeden anlamını taşır. Gezegenler mayayı veya birinin karakterini gizleyen yanılsamaları (illüzyon) temsil ederler. Tüm gezegenleri öğrenmek ve bunları kaynaştrmayı bilmek lazımdır. Kişinin Doğum haritasında yerleşen gezegenler, işaret edilen alandaki sorunları çözmesi için gerek duyacağı gücü yansıtrlar.

Hindistan’da Astroloji geleneksel olarak yaşamın 4 temel amacına ulaşmak için kullanılır. DHARMA “İş ve dinsel erdem” ARTHA “Zenginlik edinmek” KAMA “Dünyevi zevk” ve MOKSHA “Kurtuluş” Anne baba çocuklarına doğduğunda zenginlik evlilik ve dünyevi başarıları ilgili maddi sorunlardan çok onların kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine daha kolay yardımcı olabilmek için bir astroloğa danışırlar. Evlenmek ve çocuğun doğumu içinde en hayırlı zamanın belirlenmesi içinde yine astroloğa danışarak hareket ederler.

Astroloji için Hintçe kullanılan sözcük “JYOTİSH”tir. Kadim Hint dili Sankritçeden gelir. İki kökü vardır. Işık anlamına gelen Jyoti ve Efendi yada Tanrı anlamına gelen Isha. Aslında IŞIĞIN EFENDİSİ yada GÖKLERİN HİKMETİ olarak çevrilebilir. Geleneksel Hint astrolojisinde Uranüs, Neptün ve Plüton kullanılmamaktadır. Hindu astrologlar Ay Düğümleri’nin Satürn ötesi gezegenlerin enerjilerini yansıfklarına inanırlar. Bazı modern Vedik astrologlar doğum haritası analizlerinde son gezegenleri de yorumda kullanmaktadırlar. Ancak bunlara ait antik yorumlar yoktur.

Gezegenlerin doğuşumuzda kazandığımız tanrısal ayrıcalıklarımızı ve sahip olduğumuz ruhsal potansiyelimizi yansıfğına inanılır. Gezegenler nöbetleşe çalışarak iletişim istasyonları ve göksel akıllılığın kanalları olurlar. Onların yıldızıl dilini çözmek ve dünyaya göndermekte oldukları mesajları anlamak insanların görevidir. Hint astrolojisinin temel felsefesi Karma teorisidir. Horoskop, kişinin doğum anındaki gökyüzünün sadece bir tasviridir ve geçmiş yaşamında ektiklerini nasıl biçeceğini, yani gelecekte başından gelecekleri şifreler. Geleceği yönlendirici değil ama belirleyicidir. Kişinin geleceğini etkileyen enerjileri bilmesi bazı kötü sonuçlardan kurtulmasını sağlayan irade gücünü geliştirebilir. Hint Astrolojisi’nin prensipleri bir birinden 1m2 dakika farklı doğan insanların bile farklı olabileceklerini yansıtr.

Hint Zodyak’ında takımyıldızlar ile burçlar arasında matematiksel fark bulunmayan sisteme ise ‘YILDIZIL ZODYAK’ (Sideral Zodyak) denir. Takımyıldızların izledikleri yol, hesaba katlması bakımından çok yavaş fakat sabit bir hareket gösterir. Her yıl için gezegenlerin boylamından 50.25 saniye çıkartlması gerekir. Zodyak kuşağını oluşturan daire, her biri 30°’lik 12 eşit parçaya bölünmüştür. Bir zaman diliminde bu parçalardan birinde sabit takımyıldızlardan biri yerleşir. Bununla beraber, her 70 yılda 1° yer değiştiren ‘Ekinoks’ kayması nedeniyle aynı durum bir daha yinelenmez.

Astrolojide yorumun başarısı sadece astroloğun deneyimine ve bilgisine bağlı bir özellik değildir. Kişinin sezgi ve kavrama gücü ile bağlantlıdır. Sezgiyi geliştirmenin yöntemi kişinin karakterine ve etnik yaşamına kilitlidir. Her horoskopta insandaki astroloji yeteneği varsa analiz ile ortaya çıkar. Bat astrolojisi bizim kim olduğumuzu ve nasıl donatldığımızı gösterir. Vedik Astroloji ise sahip olduğumuz donanım (karma) ile nasıl bir geleceğin bizi beklediğini açıklar. Amaç astrolojiyi öğrenmek ve bir astrolog sıfatnı kazanmak ise kişi her iki sistemi de öğrenmelidir.

Grahas (Gezegenler)
Gezegenler ve Yıldız kelimeleri astrolojide astronomide olduğundan farklı anlamlara sahiptir. Örneğin Güneş bir yıldızdır ve Ay dünyanın uydusudur ama astrolojide gezegenler olarak bilinir. Temel olarak bir gezegen (Graha) dünyadaki yaşamı etkileyen bir yapıdır. Yıldızların insanlar üzerindeki etkileri oldukça küçüktür ancak, Güneş, Ay ve gezegenlerin insan aktiviteleri üzerinde derin etkileri vardır. Böylece Vedik Astroloji’de Gezegen veya Graha terimi bunları anlatmakta kullanılır. Graha Sankrit dilinde “YAKALAYICI” demektir. Etkisi bizi kendi gücünde tutmaktr. Gezegenlerin dünya üzerindeki yaşamın her yönü ile ilgili olduğu ve enerjilerin beynimize gönderdiği sinyallerle algılarımızı etkilediği kabul edilir.

Her gezegen yaşayan ruhu kaplayan 7 bilinç düzeyinden birini temsil eder. Yararlı etkide olduklarında daha yüksek bilinci teşvik ederler. Zararlı etkili olduklarında ise enerjinin akışını durdururlar. Bu yüzden gezegenlerin etkini incelediğimizde doğumla birlikte sahip olduğumuz potansiyelimiz güçlerimiz ve zayıflıklarımızı öğrenmiş oluruz. Hint Astrolojisi’nde kullanılan yedi gezegen arasında Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs ve Satürn ile bunlara ilaveten iki tane ‘Chaayaa Grahas (Gölge Gezegenler) yani ‘Rahu ve Ketu’ yer alır. Rahu ve Ketu’ya ‘Ay Düğümleri’ adı verilir. Rahu Kuzey Düğümü ve Ketu da Güney Düğümü’dür. Rahu ve Ketu gerçek gezegenler değildir. Sadece matematiksel noktalardır.

Hint Astrolojisinde gezegenlerin enerjilerini güçlendirmek ve dengelemek için Sankrit dilinde UPAYA olarak bilinir. Gezegenlerin yönetiminde olan kristaller, yantralar, mantralar, diyetler ve çeşitli ritüeller yapılır. Mantralar ise sıklıkla kullanılır. Her gezegenin tekrarlandığında enerji düzeyini yükseltecek bir BİJA MANTRA’sı “Kaynak sesi” vardır.

Örnek mantra JÜPİTER için:
«Deva Nancha rishee Nancha gurum Kanchana saneebam boodee bootam treelo keysham tam na mamee brihas pateem.»

“Yalnızca kim olduğunu ve ne istediğini öğrenenler özgürlüğünü bulur”
Upanishad

Güneş “SURYA” Güneş saflıktr ve Satviktir. Haritamızdaki güçlü bir Güneş iç ve dış benliğimizin güçlü uyumlu olacağınıve oldukça gelişmiş bir bilince sahip olacağımızı gösterir.
Ay “SOMA” Güneş ruhu temsil ederken Ay cisimlenmiş zihinle ilişkilidir. Güneş evrene hayat verir Ay dünya üzerindeki hayatan sorumludur. Ay haritamızda olumlu yerleşmişse sezgiler güçlü ve yol göstericidir. Astrolojide büyüyen Ay yararlı etkilere sahipken küçülen Ay zararlı etkilerle ilişkilidir.

Mars “KARTİKA” bir savaşçıdır. Eril bir gezegen olan Mars eylemi temsil eder. Niteliği cesaret ve sağlamlıktr. Doğum haritamızda güçlü bir Kartika erkek kardeşlerle uyumlu ilişkileri engelleri aşmamızı ve amaçlarımıza kolaylıkla ulaşmamızı sağlar. Zayıf konumda bir kartika ise enerjinin çabuk tükenerek kendimizi yetersiz hissetmemize mücadele edecek gücü bulamamıza neden olur. Yaralanma, kaza ve kontrolsüz tutkular yıkıcı bir güç haline gelebilir.

Merkür “BUDDHA” Merkür farkındalığı temsil eder. Yörüngesi Güneşe yakın olduğu ve bir yılda üç kez birleştiği için, Merkür’ün tanrıların habercisi olarak kabul edilir. Çocukluğu temsil eder karakter olarak RAJASTİKTİR. Haritamızda güçlü bir Buddha ya sahipsek parlak bir zeka ve iletişim becerisine sahip oluruz. Zayıf bir Buddha ya sahipsek kolaylıkla her şeye inanır ve başkaları taravndan maddi manevi suiistimal edilebiliriz.

Jüpiter “BRİHASPATİ” En yararlı gezegendir. Gelişme Genişleme bilgelik neşeyi temsil eder. Genişlemeyi temsil ewği için OBEZİTE’yide yönetir. Haritamızda güçlü bir Brihaspati’ye sahipsek hayata karşılaşacağımız hemen her zorluğun üstesinden gelebilir spritüel aydınlığa ulaşırken maddi zenginliğe de kavuşabiliriz. Zayıf bir Brihaspati’ye sahipsek ilişkilerde zorluklara hırslara ve günlük hayata zorluklara neden olur.

Venüs “SHUKRA” Venüs manevi bir öğretmendir. Yararlı etkili ve Rajastik’tir. Haritamıza güçlü bir Shukra’ya sahipsek aşk hayatmızda şanslı oluruz eş yada sevgiliden maddi manevi zenginliklere ulaşırız. Fiziksel olarak güzellik dikkat çekicidir. Zayıf bir shukraya sahipsek tensel zevk için aşırılıklar büyük zorluk ve pişmanlıklara neden olabilir.

Satürn “SHANİ” Yaşlılık, konsantrasyon bilgelik ve meditasyonu temsil eder. Shani’nin konumu Vedik Astrolojide manevi ilerleme ve evrim için çok önemli gezegensel bir enerji olarak kabul edilir olsa doğum haritamızda mücadele ve hayata zorluklarla karşılaşacağımız alanları göstermektedir. Satürn zorluklara katlanmak için iyi bir irade verir. Zayıf bir Shani’ye sahipsek ruhsal depresyon, yalnızlık duyguları, bağımlılık ve kronik hastalıklara neden olabilir. Shani’nin kısıtlamalarından kaçmaya çalışırsak daha yoğun ve zor durumlarla karşılaşabiliriz Satürn’ün enerjisini anlamanın en iyi yolu, yaşananları anlamak bilinçli öz disiplin ve arınma ile onun kısıtlamaları kabul etmektir.

Rahu ve KETU “Ay’ın düğümleri”

Rahu ve Ketu fiziksel gezegenler değildir. Gölge gezegenler olarak adlandırılırlar fakat çok güçlü enerjik noktalardır. Onlar güneş ve ay tutulmaları ile Güneş’in ve Ay’ın yolu arasındaki kesişim noktalarıdır. “CHAYYA GRAHA” lar.

Rahu “Kuzey düğüm”

Rahu bilinçsiz arzuları tatminsizlikleri korkuları hırsları ve çözülmemiş sorunları temsil eder. Rahu bulunduğu evde zihinsel huzursuzluk, aşırı duyarlılık, güçlü arzuları temsil eden alanları gösterir. Doğum haritamızda güçlü bir Rahu’ya sahipsek ruhsal enerjimizi kontrol edebilir Kundalini gücü ezoterik bilgi ve uyanışı deneyimleyebiliriz.

KETU “Güney düğüm”
Ketu hayatn özünü ararken, acı ile gelen deneyimleri zorlukları düşmanlıkları ve ruhsal aydınlanmayı temsil eder. Ketu, ruhsal evrim için çok önemli bir gezegen olarak kabul edilir. Doğum haritamızda güçlü bir Ketu’ya sahipsek psişik olarak fazlası ile gelişmiş ve duru görü yeteneğine sahip olabiliriz. Zayıf bir Ketu’ya sahipsek memnuniyetsizlik ve reddedilme duyguları sorunlara neden olabilir sürekli geçmişte yaşanmaktadır. Ketu zararlı bir konumda ise sağlık sorunlarına ve kısıtlamalara neden olabilir.

‘Upagrahas’

Burada açıklanan dokuz gezegenin dışında ‘Upagrahas’ olarak adlandırılan 11 tane hareketli matematiksel noktalar (YarımGezegen) daha vardır. Ayrıca dünyanın ekseni etravnda dönüşünden oluşan ve doğu uyunda yükselen bir nokta daha vardır. Buna ‘Yükselen’ (Lagna) denir. Bundan başka yine matematiksel olarak hesaplanan ‘Özel yükselenler’ bulunur.

“Chakra”
Hint astrolojisinde Doğum Haritasına “Chakra” adı verilir ve taslak olarak Batı astrolojisinden tanıdığımız horoskop çiziminden farklıdır. Hindistan’da iki değişik horoskop kurgusu vardır. Bunlardan biri ülkenin kuzeyinde, diğeri de güneyinde popülerdir. Biçimsel olarak aralarında büyük bir fark bulunmadığı gibi, kullanımları geleneksel bir durum göstermektedir.

“Rashi Zodyak dairesi”
Hayat çarkı ruhun dünyadaki yolculuğunun rehberidir…
Hint astrolojisinde her birey 3 Guna’dan oluşur. Herhangi bir kişide ki tam kombinasyon o kişinin doğumunda gezegenler arasında ki ilişkiyle simgelenir. Her gezegen ev ve burç belirli bir Guna ile işkillendirilir.
Sattva: İyi niyet ve fikirleri simgeler. Rajas: Dinamizm canlılık yaşama gücüdür.
Tamas: Durgunluğu temsil eder. Bütün yönler bir bireyde her yerde ve her zaman var olan yönlerdir.
Sattva ve Rajas ın kombinasyonu 5 duyu organını oluştururken, Rajas ve Tamas’ın kombinasyonu 5 işlevsel organla sonuçlanır. Zihin insanlardaki en saf en hassas organdır. Bizim işlevsel ve duygusal organlarımıza bağlı olmasına karşın çok hassas ve hızlıdır. Bedenimize emir göndermezse parmağınızı bile kıpırdatamazsınız!

HİNT ASTROLOJİSİNDE BURÇLAR

Koç “Mesha” (14 Nisan ve 13 Mayıs): Zodyak’ın ilk burcu başlangıçlar heyecan ve umudu temsil eder. Eril ve Rajastik’tir. Yöneticisi güç ve cesaret veren MARS’tr. Güneş, Koç burcunda güçlü konumdadır. “Rajas” enerjinin özü anlamına gelir.

Boğa “Vrishibha” (14 Mayıs ve 13 Haziran): Yaratcı enerjiye sahip hayatn güzelliklerinden hoşlanan ve yaşama güzellikler getirenlerdir. Satva, Rajas ve Tamas içerir. Tensel VENÜS taravndan yönetilir. Ay Vrishibha’da güçlü konumdadır. 3 Gunanın 3’ünü de içerir. Satva, Rajas ve Tamas.

İkizler “Mithun” (14 Haziran ve 13 Temmuz): Aklın doğumunu simgeler. Kişisel egoyu meydana getirecek biçimde spritüel ve fiziksel egonun bir araya gelmesini temsil eder. Mithun kişisi entellektüeldir. Çiz yönlü doğası değişken tabiat da beraberinde getirir. MERKÜR taravndan yönetilir. Mithunda 3 Guna’nın 3’ünü de içerir. Satva, Rajas ve Tamas.

Yengeç “Kartaka” (14 Temmuz ve 13 Ağustos): Ruhun gelişimindeki 2’nci evreyi temsil eder. Sembolü olan yengeç suda evrensel bilinçte yaşar ama aynı zamanda kara da yürür. On tane ayağı insan organının hem içsel hem de dışsal 10 duyu organını temsil eder. Kartaka da doğanlar mükemmelliği ararlar. Satvik oldukları için “iyi niyet ve yenilikçi fikirler” idealist ve pratiktirler.

Aslan “Simba” (14 Ağustos ve 13 Eylül): Bireyselliği temsil eder. Sembolü Aslan olduğu için güç ve sağlamlıkla ilişkilidir. Satvik’tir. İdealist ve gerçekçidir. Elementi olan ateş ve GÜNEŞ taravndan yönetilir. Simba kişileri son derece bağımsızdırlar sınırlama ve baskılardan hoşlanmazlar.

Başak “Kanya” (14 Eylül ve 13 Ekim): Bakire saf ve dişidir. Kanya kişisi Pratik ve maddiyatçıdır. Dünyevi arzular ve maddeye verdiği önem spritüel yönünü geliştirmesinin önüne geçebilir. Kanya kişisi son derece zeki ve çabuk öğrenen bir yapıya sahiptir. Aklın ve iletişimin gezegeni MERKÜR taravndan yönetilir.

Terazi “Tula” (14 Ekim ve 13 Kasım): Tula ruhun dünyevi dolaşıklıkların karanlığını bırakıp spritüel ışığa ilerleyebildiği noktayı işaret eder. Tula rajastiktir. Duygusal geçişleri çok yoğun ve dalgalıdır. Her hangi bir konuda net karar vermeleri güçtür. Araştrmacı aşka değer veren kişilerdir. Vedalara göre; spritüel arayışta yolunu kaybetmiş olan iblislere öğüt veren VENÜS taravndan yönetilir.

Akrep “Vrishchika” (14 Kasım ve 13 Aralık): Bir su burcu olarak akmak ister fakat aynı zamanda sabit olduğu için durağan olması tehlikesi vardır. Zorlu ve gizemlidir. Vrishchika da Vasuki Narga’nın kuyruğu ve başı olan Ketu güçlü Rahu zayızır. Yılanın kuyruğuyla suyu çalkalaması gibi, Vrishchika’da duygularımızı çalkalar. Vrishchika sembolü bir delikte yaşayan ve kuyruğuyla sokabilen bir yaratk olan Akreptir. Yok edebilen ya da aydınlanmaya götürebilen Kundalini enerjisine sahiptir. Vrishchika’yı MARS yönetir. Zenginlik cesaret ve dünyevi zorlukları aşabilme gücü verir.

Yay “Dhanus” (14 Aralık ve 13 Ocak): Sembolü bir yayı ve oku olan Centaur’dur.” Yarı at yarı insan biçimindeki mitolojik yaratk”. Yarı at yarı insan olarak hayvani isteklerimizi geride bırakmaya başlayabildiğimiz ve gerçekten bir spritüel varlık olabildiğimiz yolculukta ki evreyi gösterir. Büyüme ve iyi talihi simgeleyen JÜPİTER Dhanusu yönetir. Mistik olana yöneldiği için Satvik’tir.

Oğlak “Makara” (14 Ocak ve 13 Şubat): İnsanla insan üstü arasında bir köprüdür. Disiplin sorumluluk ve çalışkanlıkla ilişkilidir. Makara kişisi kurtuluşu bulma çabasındadır. Bu yolda ilerlerken Makara kişisi bu yolda geçmiş eylemlerinin sonuçları ile yüzleşmek zorundadır. Karmanın gezegeni “SATÜRN” taravndan yönetilir. Makara’nın sembolü timsahtr. Zodyak dairesinde Kartaka “Yengeç” burcunun tam karşısında yer alır. Yengeç suda “Evrensel bilinçte” yaşar Dünyada “Karada” riske girer. Timsah karada yaşar ama suya da dalar. Gökle dünya arasındaki geçiş evresini temsil eder. Tamastik’tir.

Kova “Kumbha” (14 Şubat ve 13 Mart): Sankrit adı soluk alıp verme tekniği olan Kumbhaka ile ilişkilidir. Kumbha’nın sembolü suyu taşıyan bir sürahidir. Su hayat verir arındırır ve aslında evrensel bilinci temsil eder. Kumbha su taşıyıcıları aradıkları şeyi taşırlar. Evrensel bilincin suyunda kendileriyle birleşip kırılmaları için ilk önce bireysel egolarının sürahilerini kırmalıdırlar. Kumbha’yı SATÜRN yönetir. Amaçları nihai aydınlanmadır. Tamastik’tirler.

Balık“Mina” (14 Mart ve 13 Nisan): Ruhun yolculuğunda bireyin evrensel bütünün parçası haline geldiği Atman’ın Brahma ile birleştiği son evreyi temsil eder. Mina karşıt yönde birbirine bakan iki balıkla sembolize edilir. Mina’da doğanlar varlık okyanusunda kolayca yüzerler. Dalgalı derin yüzeyin altındaki serin sakin sulara dalabilirler. Dişil ve değişkendirler. Her yöne gidebilir yolunu şaşırabilirler ve başkaları tarafından yutulma riskleri vardır. Mina’yı büyük iyilik JÜPİTER yönetir. Mina’da VENÜS güçlü olur. Eski bir yaşam sona yaklaşırken yeni bir yaşam için duyulan arzuyu simgeler.


3,750 Adet Yorum Var
Blogs

28 December, 2017
ÇİN TAKVİMİNE GÖRE YILLAR VE BURÇLARI
FARE BURCU YILI19001912192419361948196019721984199620082020
ÖKÜZ BURCU YILI19011913192519371949196119731985199720092021
KAPLAN BURCU YILI19021914192619381950196219741986199820102022
TAVŞAN BURCU YILI19031915192719391951196319751987199920112023
EJDERHA BURCU YILI19041916192819401952196419761988200020122024
YILAN BURCU YILI19051917192919411953196519771989200120132025
AT BURCU YILI19061918193019421954196619781990200220142026
KOYUN – KEÇİ BURCU YILI19071919193119431955196719791991200320152027
MAYMUN BURCU YILI19081920193219441956196819801992200420162028
HOROZ BURCU YILI19091921193319451957196919811993200520172029
KÖPEK BURCU YILI19101922193419461958197019821994200620182030
DOMUZ BURCU YILI19111923193519471959197119831995200720192031
6,010 Adet Yorum Var
Çin Astrolojisi

 Çin Burcu Çin takviminde 60 yılda bir tekrar eden bir döngü üzerine sistemini oluşturmuştur. Bu sistem ayın devri ile güneşin hareketine göre belirlenir. Çin astrolojisi batı (Latin) astrolojisinden birçok yönden ayrılmaktadır. Çin astrolojisinde burçlar her birine hayvan ismi verilen 12 adet burçtan oluşur. Bu burçlar 5 element tarafından yönetilmektedir.

Çin Burcu’nda yer alan 12 hayvan sırasıyla: Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Koyun-Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuzdur. Çin burcunda her yıla ismini veren hayvanların sırası hiçbir zaman değişmez.

Çin Burcu’nda yer alan 5 element sırasıyla: Odun, Ateş, Toprak, Metal Sudur.

Çin astrolojisine göre dünya zıtlıklar tarafından yönetilir. Erkek (Masculino), dişi (feminino) simgelediği zıtlıklar “yin” ve “yang” olarak ifade edilir. Bu iki zıtlık Çin burcunda güneş ve ay olarak ifade edilmiştir. Güneş “yan” olarak görülür ve ruh bulut kategorisindedir. Ay ise “yin” olarak görülür ve beyaz ruh kategorisine girer. Ayrıca yang gök, yin dünya anlamına gelir. Bu zıtlıklar elementlerin olumlu ya da olumsuz durumlarını gösterir. Örneğin su elementi sel şeklinde olumsuzken, hayatın özü olarak olumlu bir nitelik taşıyacaktır. Örneğin ateş yangın olarak her şeyi alt üst edebilirken, karanlığı aydınlatma da olumlu bir nitelik taşıyabilecektir.

Çin astrolojisinde burçların 12 hayvan ve bunları etkileyen 5 element tarafından belirlendiği göz önüne alındığında: Her burç 60 yılda bir gelir. Bundan dolayı Çin burcu 60 yıllık dönemlere ayrılır.

Çin Burcu’nda yıllar 12 ayrı hayvan şeklinde bölünürken, gün ise 2 saatlik bölümlere ayrılmış 12 kısımdan oluşur. Bu 12 kısım doğum saati ile ilişkilendirilerek yılına denk gelen hayvan ve bunun elementi ile olan etkileşiminden ortaya çıkan sonuçlar yorumlanmaya çalışılır.

Doğum SaatiYükselen BurcuDoğum SaatiYükselen Burcu
23.00 – 01.00FARE11.00 – 13.00AT
01.00 – 03.00ÖKÜZ13.00 – 15.00KOYUN – KEÇİ
03.00 – 05.00KAPLAN15.00 – 17.00MAYMUN
05.00 – 07.00TAVŞAN17.00 – 19.00HOROZ
07.00 – 09.00EJDERHA19.00 – 21.00KÖPEK
09.00 – 11.00YILAN21.00 – 23.00DOMUZ

 

Çinliler 5 elementi yin ve yang zıtlıklarına göre değerlendirirler. Bu nedenle her elementin olumlu ya da olumsuz etkileri olur. Bu etkiler yılın son rakamına göre belirlenir.

Yılın  Son RakamıElement (Enerji)Zıtlık  Durumu
0MetalYang
1MetalYin
2SuYang
3SuYin
4OdunYang
5OdunYin
6AteşYang
7AteşYin
8ToprakYang
9toprakYin


24 Adet Yorum Var
Blogs

28 December, 2017
2018 Köpek Yılının Ruhu

Screen Shot 2017-12-18 at 11.13.23

Çin takviminde her yıl iki element tarafından sembolize edilir. 2018’de bu elementlerin her ikisi de toprak.  Çin takvimindeki yazılışına göre biri altta, diğeri ise onun üstünde duruyor. Altta duran aynı zamanda Çin takviminde geçen 12 hayvan burçlarından köpek. Köpek burcunun elementi de topraktır. Yani bu sene iki toprak üst üste.

Senenin ruhunu anlamak için öncelikle seneyi temsil eden iki elementin birbiri ile uyumuna bakarız. Elementler arasındaki yapıcı ve yıkıcı döngüye göre birbirleri ile anlaşan elementler senenin sakin ve huzurlu geçeceğinin işaretidir. Birbiri ile anlaşmayan, zıt elementler ise çatışma ve zorlukları beraberinde getirir. Ateş ve su gibi.

İki toprak birbirleri ile anlaştıkları için önümüzde güzel ve barışçıl bir sene bizi bekliyor demek isterdik. Ancak bu senenin toprak elementlerine biraz daha yakından bakmamız gerekir.

Üstüste duran iki yang toprak Çin takviminde Fai Kong olarak geçer. Fai Kong prensiplerine sıkı sıkı bağlı, sert bir karakteri tasvir eder. Fai Kong gününde doğan insanlar hedeflerine ulaşmakta son derece kararlı ve bunun için sonuna kadar çarpışmaya hazır insanlardır. Kendinden asla ödün vermek istemeyen biri ile uzlaşmak, barış ve huzur beklemek çok gerçekçi sayılmaz.

Seneyi temsil eden Köpek burcu gizli ve manevi konularla ilgilidir. Bu demek ki din, kültür ve inançlardan kaynaklanan gerginlikler ve çatışmalar olabilir.

Toprak üstü toprak elementi yer katmanlarının hareketini temsil ediyor. Bu sene deprem, toprak kayması, çığ, bina çökmesi gibi toprakla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklar gündemi oluşturabilecek konular arasında.

9 Adet Yorum Var
Blogs

28 December, 2017
2018 Yılının Köpek Yılı Olduğunu Biliyor musunuz?

Çin takviminde yeni yılı 16 Şubat’ta karşılıyoruz…

Niye yeni yıl bizden farklı bir günde kutlanıyor derseniz, sebebi Çinlilerin hem ay, hem de güneş takvimini kullanmaları. Festival ve bayramlar ay takvimine göre ayarlanırken, geriye kalan tüm etkinliklerde güneş takvimi kullanılıyor.

Ayın dünya etrafında dönüşü 29 günde tamamlanıyor. 12 tur yaklaşık 350 güne denk geliyor. Güneş ve ay takvimi arasında oluşan farktan dolayı Çin’de her sene yeni yıl değişik bir günde kutlanıyor. Bu kutlama Çin’de Bahar Bayramı olarak geçiyor.  Yeni yıl baharla, yani doğanın canlanmasıyla başlıyor.

Çinlilerin güneş takvimi bizdeki maarif takvimine benzer. Hsia Hanedanlığında ortaya çıktığı için Hsia takvimi olarak da bilinir. Diğer bir adı ise çiftçi takvimidir.

Hsia takvimi, sadece geçen zamanı kaydeden bir araç değil, aynı zamanda güçlü bir öngörü sistemidir. “Kaderin Dört Sütunu” diye bilinen Çin astroloji yönteminde  kişinin kaderi ve geleceği, doğum gününün Çin takvim formatına dönüştürülmesi ile okunur. Bu takvimin özelliği, zamanı belirten tüm birimlerin (yıl, ay, gün ve saat) beş element ile ifade edilmesidir. Çinlilere göre evrende, herşey beş temel elementten oluşur: metal, su, ağaç, ateş ve toprak. Elementler arasındaki ilişkiler kişinin yaşamında karşılaşacağı şansı da belirler. Bu bilgiler doğrultusunda kişiler iyi şanslarını arttırabilir, kötü şanslarını ise en aza indirgeyebilirler.

2,289 Adet Yorum Var
Blogs

28 December, 2017
Batı Astrolojisi Nedir ?
Batı    Astrolojisi    Nedir ?
 
 
       Batı Astrolojisi sistemi demek horoskop kurgusu Tropik Zodyak yöntemine dayanan astroloji uygulaması demektir. Başlangıcı Mezopotamya tarihine dayanır ve günümüze kadar gelen eski tabletlerden elde edilen bilgilerden geçmişteki önemini kavrayabiliriz.
Burçları simgeleyen sabit yıldız kümelerinin astrolojide kullanılmaları Sümer’lere kadar uzanmaktadır. Çünkü kalan belgelerden çeşitli yıldız kümelerinin adlarının Sümerce olduğu görülmektedir. Bu alanda en şaşırtıcı gerçek bilimsel araştırmaların henüz bilinmediği bir çağda insanların astroloji zihniyetinde bir determinizm fikrinin bulunmasıdır. Çünkü, gök aleminin olaylarının dünyadaki yaşamı yönlendirdiğine inanmışlar ve göksel tanrıları bu yüzden benimsemişlerdi.
Astroloji, başlangıçta gökyüzü olaylarının dünya olaylarını etkilemesi ve kaderi oluşturması düşüncesi ile başlamış ve determinizmden kuvvet almış bir yaşam tarzı olarak serpilmiştir. Gök olaylarının ve gezegenlerin hareketlerinin dünya ve insan yaşamı üzerindeki etkileri ve neden oldukları değişimlerin karakterleri krolonojik olarak tutularak ortaya bilgi kadastroları çıktıkça astrolojinin teknik yapısının güçlenmesi gereği de hissedilmeye başlanmıştır. Bu alanda Yunan bilgin ve astrologların hizmeti görülmektedir. Mezopotamya kaynaklı astrolojik verileri matematiksel işlemler sonucunda daha yararlı ve doğru sonuca ulaşan bilim kimliğine sokmuşlardır.
 
      Yunan çevrelerinde hakim olan matematiksel astroloji yöntemleri Hintlilere geçtiği ve orada daha sağlam temellere dayanan ve uzun ömürlü bir ekol olarak sivrildiği görülmektedir. Şüphesiz o devirlerde Hint astrolojisi de kökü çok eskilere dayanan zengin bir sisteme sahipti ama, matematiksel kurgusu ile gök hareketlerinin yansıtılmasında kullanılan yöntemler geri sayılırdı. Temel olarak Mezopotamya sistemindeki Ay özelliği Hint sisteminde de göze çarpmaktadır. Hint astrolojisinde de Ay çok önemlidir ve zaman ölçüsü olarak da Ay günü kullanılarak adına “tithi” denmiştir. Zodyak burçlarının ve tutulma düzlemine dayanan koordinat sisteminin de Hintlilere Mezopotamya yolu ile geçtiği sanılmaktadır.
Batı astrolojisi giderek daha matematik ve kurgu yönünden zenginleşerek ortaya çeşitli ev sistemlerini çıkartmıştır. Bunlar arasında “ Eşit Ev Sistemi” , “Placidius Ev Sistemi” ve “Koch Ev Sistemi” ile “Regiomontanus Ev Sistemi” en fazla kullanılan sistemlerdir.
 
Batı Astrolojisinin Karakteri
 
       Batı Astroloji sisteminde Tropik Zodyak’a göre hazırlanan Doğum horoskopu için üç temel koordinat bilgisine gerek vardır.
 
    (a) Doğum Tarihi : Gün/Ay/Yıl
    (b) Doğum Zamanı : Saat/Dakika
    (c) Doğum Yeri : Enlem/Boylam
 
     Bu bilgilerin doğruluk yüzdesi haritanın doğruluğunun ve yapılacak yorumların isabetli olmasının garantisidir. Zaman olarak 4 dakikalık hata horoskopta 1 derecelik yanılgıya neden olacaktır.
Batı Astrolojisi sistemi genel olarak kişilik ve mizaç analizlerinde ve insanı yorumlamakta faydalıdır. Hint (Vedic) astroloji sistemi ise geleceği öğrenmek için daha kullanışlıdır.
 
Doğum Horoskopunun Yorum Kılavuzu
 
     Doğum horoskopunun analiz ve yorumunda başarılı olmak ancak titiz ve usta bir inceleme sayesinde kazanılır. Bunun için bilgisayar programlarını kullanmak yorumcuyu yanıltır. Programlar sadece doğum haritasının teknik yapısını ve özelliklerini kolayca elde etmekte faydalıdır. Örneğin, horoskopun kurumu, evlerin ve gezegenlerin yerleşimi, haritada Talih Noktası gibi hesaplanarak bulunan elemanların yerleştirilmesi, Görünümlerin (Bakış açıları) hesaplanmaları gibi teknik olaylarda programlar çabukluk ve doğruluk sağlarlar.
 
     Doğum Haritasından elde edilecek bilgiler ve yorumlar o kadar zengin ve çeşitlidir ki, bu konuda Astromistik sitesinin diğer kılavuzlarından birine başvurmak faydalıdır. Bu alanda işlemler başvuranın isteği doğrultusunda seçilen alanlarda yapılabilir. Örneğin, Doğum Haritasının Genel Analiz ve Yorumu ile Evlilik, Kariyer, Başarı, Maddi Olanaklar ve Sağlık gibi çok çeşitli konularda analiz ve yorum yapılabilir.
 
      Yorumda deneyim kazanmak için Analiz Kılavuzu seçmesini tıklayın ve kılavuz bilgilere ulaşın
 
Doğum Haritası  
 
      Doğum Haritası veya Horoskopu doğum anında ve yerinde içinde bulunduğunuz gökyüzünün haritasıdır. Bazıları haritanın sadece ufkun üzerindeki gök cisimlerini kapsadığını düşünürler. Oysa, bu haritada üç boyutlu izdüşüm sistemi bulunmaktadır. Dünyanın diğer kutbunun üzerinde yer alan gök küresi de haritada resmedilir. Bu noktaya “Ayakucu” (Nadir) noktası denir ve hayat alanlarının sübjektif bölümünü simgeler. Üzerinizde kalan gök küre ise objektif hayat alanlarını simgeler.
Doğum haritanız hayat yolculuğunda sizi yönlendiren bir yol haritasıdır.
Bilinçaltı dünyanızın bir kopyasıdır.
 
     Astroloji kim olduğunuzu, nasıl duyumsadığınızı, nereden gelip nereye gittiğinizi açıklar.
 
    Astroloji, size kaderi inandırmak için bir delil veya vasıta değildir. İnanmak veya inanmamak onun işlevini ve sürüp gitmesini önleyemez.
 
     Batı astrolojisi sistemi size amaçlarınızı, kaderinizi, ihtiyaçlarınızı, gücünüzü, meydan okumanızı, sizi çeken ilişkilerin tipini, sizin için en uygun kariyer olgusunu, para kazanmakta en becerikli olacağınız alanları ve evlilik, iş ve ün kazanmaktaki becerilerinizi açıklar. Dünyevi konularda sizi başarıya koşturan veya engelleyen bilinç altı yapınızı ancak astroloji yardımı ile öğrenebilirsiniz. Örneğin, öncü (sürükleyen) gezegenin Mars olduğu bir haritanın sahibi kolaylıkla aşırılığa yönlenebilir. Bir tartışma sırasında son söylenecekleri önceden söyleyen ve pire için yorgan yakan birisi olabilir. Bilinç altında her an ayaklanmaya hazır duygularının farkına varan kişi, bu konuda kendini frenlemeye çalışmalıdır. İşte, bilinç altının deşifre edilmesini doğum haritası sağlar.
 
     Doğum Haritasının Analizinde yanıtlanan sorulardan bazıları şunlardır :
 
 Başkalarına nasıl görünüyorum ?
 Hayata yaklaşımım nedir ?
 Mizacımın motivasyonları nelerdir ?
 Duygusal ihtiyaçlarım ve ilgilendiklerim nelerdir ?
 Duygusal yapım, mizacım ve huylarım, hislerim ve sevgiye bakışım nasıldır ?
 Hırsım ve başarıya yönelme arzum nedir, hedeflerime nasıl ulaşırım ?


Vedic (Hint)   Astrolojisi  Nedir ?
 
Yücel SÜGEN ve Özlem SÜGEN tarafından yazılan VEDİC ASTROLOJİ  Kitapları

     Hint Astrolojisi geleneksel ismi Vedic Astroloji veya Jyotish adı ile bilinir. Dünyanın en eski ve gizemli astroloji sistemlerinden bir tanesidir. Yıldızıl Zodyak yöntemine göre hazırlanan Doğum Horoskopunun analizi ile Kader ve Gelecek hakkında pek çok bilgi elde edilir. Geleceği analiz etmek için doğrudan bilgi veren, yalın ve yorumları zengin bir astrolojidir.
 
    Batı astroloji sisteminde Gelecekle ilgili analizlerde zorluklarla karşılaşılır. Çünkü, horoskop kurgusu Tropik Zodyak sistemi ile kurulduğundan Evlerin yerleşimi doğum yerinin enlemine bağlı olarak farklılıklar gösterir. Bazen bir evin burçlar arasında kıstırıldığı ve haritada gösterilemediği izlenir. Vedic Doğum Haritasında ise belirgin yöntemler ve kurallar kullanılır. Bu bakımdan Hint Doğum Haritası daha kolay ve açık bilgiler verir.
 
     Hint (Vedic) Astroloji analizlerinde kişilik, mizaç ve karakter gibi yaşam olaylarında davranışlarımızı yönlendiren olgular yerine, doğrudan sonuçları ön plandadır. Örneğin, doğumda sahip olduğumuz kişisel özelliklerin gelecekte bizi hangi olaylar ile karşılaştıracağı açık olarak yorumlanır.
 
 Vedic (Hint) Astroloji öğrenmek isteyen okurlar sitemizde açıklanan "Vedic CD" alarak bir kütüphaneyi dolduracak çeşitli bilgileri ve programları edinebilirler. Vedic öğrenmenin yolu Astromistik'ten geçer...

Hint (Vedic) Doğum Horoskopu 
 
     Hint doğum horoskopu Batı tipi bir horoskoptan oldukça farklıdır. Hindistan'da Kuzey ve Güney tipi olmak üzere iki çeşit horoskop kullanılır. Hayatı ve geleceği en yalın ve anlaşılır şekilde düzleme yansıtan horoskop tarzı Güney modelidir. Aşağıda yazara ait Hint Doğum Horoskopu (Güney tipi) görülmektedir. Doğum horoskopuna "Rasi" adı verilir. Vedic sisteminde hayatın çeşitli olaylarını yansıtan başka haritalar da vardır. Bunların içinde en önemlisi Navamsa haritasıdır. Bu harita Gezegen güçlerini ve evlilik geleceğini gösterir.
Balık  5
Güneş 
Merkür Koç  6
Venüs Boğa   7
AY İkizler  8
Satürn
Rahu
Kova  4
Mars Hint (Vedic)
Doğum Haritası
Rasi Yengeç 9
Oğlak   3 Aslan 10
Jüpiter
Yay     2
Ketu Akrep
Y.Burç Terazi 12 Başak 11

Vedic Doğum haritasında burçların yerleşimi sabittir. Yükselenin yerleştiği evden itibaren saat yelkovanı yönünde 1'den başlayarak evler işaretlenir. Yandaki haritada Yükselen Akrep burcunda olunca evlilik evi olan 7.ev Boğa burcuna düşmüş ve burada Ay yerleşmiştir.
 
     Hint haritasında evlerin güçleri, gezegenlerin güçleri ve görünümler (Bakış açıları) büyük rol oynadıkları gibi YOGA adı verilen gezegen bileşimleri de analizde önemli rol oynar. Haritanın nasıl çalışacağını açıkça gösterir.
Vedic (Hint)  Doğum Haritası Neler Açıklar ? 
 
     Hint Astrolojisi çok geniş analiz olanakları veren bir sistemin şifresidir. Doğum horoskopu (Rasi) ile diğer çeşitli haritaların analizlerinde gelecek hakkında her bilgiyi elde ederiz. Evlilik, çocuklar, anne ve babanın hayatı,varlık ve karma,başarı ve kariyer, sağlık gibi hayat olaylarını açıkladığı gibi Gezegen periyotları (Dasa) sistemi ile evlerin transitlerdeki güçlerini (Astrakavarga) gösteren özel haritalarla gelecekte neler olacağını açık bir şekilde görebiliriz.
 
     Yukarıdaki örnek haritadan analiz ve yorum hakkında kısa örnekler verelim. Yükselen burç yöneticisi Mars 4.cü varlık evindedir. Mars bu insana taşınmaz çeşitli mal ve mülkler verecektir. Ancak, gezegen 6.cı zararlı evin yöneticisidir. Sahip olunan mal ve mülkler aynı zamanda çeşitli sorunlarla onu uğraştıracaktır.
 
     Hint sisteminde en önemli gezegen Ay olup dolunaya doğru ise "Parlak Ay", değilse "Soluk Ay" olur. Haritada yerleşimi çok önemlidir. Yukarıdaki haritada Ay en güçlü yerleşimlerden birindedir ve Parlak Ay evresindedir. Aynı zamanda en olumlu ev olan 9.cu evin yöneticisidir. Bu durumda harita sahibi çok başarılı evlilik yapacaktır. Buna karşın Ay 4.cü evdeki Mars'tan görünüm almaktadır. Mars Hint sisteminde 4,7 ve 8.ci evlerle görünüm yapar. Bu yerleşim evliliğin tutku temeline dayandığını ve aynı duygulardan zarar göreceğini açıklar. Mars varlık evinde olduğundan ve Ay kadınları temsil ettiğinden harita sahibi taşınmaz mallarını kadınlar yüzünden kaybedecektir.
 
     Buraya kadar işaret edilen hayat olaylarının analizlerinde bu noktada kalırsak harita sahibinin tutkuları yüzünden kadınlara mal ve mülklerini kaybedeceğini açıklarız ama bu hatalı olur. Zira, harita bir bütündür ve her yönü ile analiz edilmelidir. Burada şu soruyu sormalıyız : Acaba harita sahibini zarardan kurtaracak bir Yoga var mıdır ? Hint sisteminde Yoga'lar çok önemlidir. Gezegenlerin çeşitli yerleşimleri özel anlamlar verir.
 
     Bu haritada çok önemli bir Yoga olan "Gajakesekari Yoga" bulunmaktadır. Ay ve Jüpiter köşe evlere yerleştiklerinde meydana gelir ve harita sahibini hayattaki kötülüklerden ve zararlardan korur. Bu haritada yogayı oluşturan Ay, Mars'tan ve Jüpiter de Satürn'den görünüm almakta ve yoganın büyük gücünü düşürmektedir. Yine de Ay Yükselene (Chandta Lagna) bakarsak Satürn "Yogakaraka" olmaktadır. Zira 4 ve 5.ci evlerin yöneticisidir. Bu durumda yoga gücünü korumaktadır. Eğer böyle olmasaydı harita sahibi hayatında karşılaştığı büyük zorlukları ve engelleri aşarken büyük zarar görürdü. Bir örnek verelim. Bu haritanın sahibi Irak-İran savaşında Irak rejimi tarafından tutuklanan bir akrabasını Basra'dan Türkiye'ye kaçırmıştır. Savaş bölgesine giren belki de ilk yabancı sivildir.
Hint Horoskopunun  Özellikleri 
 
     Hint astroloji sisteminde Gezegenlerin olduğu kadar Ay Düğümlerinin de büyük ve etkin görevleri ve anlamları vardır. Kuzey düğümüne "Rahu" ve Güney düğümüne "Ketu" adı verilir. Haritada görünümleri ve yerleşimleri ile gelecek hakkında ipuçları verirler.
 
     Doğumdan itibaren hayat, tamamı 120 sene olan ve her biri gezegenlerin yönetiminde olan "Dasa" adı verilen periyotlara bölünmüştür. Her dasa bize geleceğin neler vereceğini gösterir. Yönetici gezegen güçlü ise dasa (periyot) olumlu geçer. Yukarıdaki örnek haritanın sahibi Ay Dasa'da dünyaya gelmiştir. Hayatının varlık açısından en başarılı süreci Rahu dasa içinde olmuştur. Rahu dünyevi varlıkları simgeler. İkizler burcunda en güçlü olduğu yerdedir.
 Her hangi bir kişinin haritasında Dasa'lar analiz edilerek gelecekte nelerin beklediğini yorumlayabiliriz.
 
     Hint sisteminin gizemli yanlarından bir tanesi de haritada "Maraka" gezegenleri tespit ederek hayatın ne kadar süreceğini tespit etmek olanağıdır. Maraka gezegen yaşam sonunu belirleyen gezegen demektir.
 
     Haritada 8.ci ev de hayatın ne kadar süreceğini gösterebilir. Yukarıdaki haritada Satürn 8.ci eve yerleşmiştir ve bu uzun bir hayat göstergesidir.
 
     Hint sisteminde gezegenler ile özel bir puanlama yapılarak Astakavarga adı verilen bir harita ortaya çıkartılır. Her evin bir puan değeri olur. Transit gezegenler buradan geçerken evin puan gücüne göre çalışırlar. Yukarıdaki haritada Akrep burcu en yüksek ashtakavarga puanına sahiptir. Buradan transit geçen Jüpiter, Satürn ve Rahu ile büyük etkinlikler ortaya çıkar. Örneğin, harita sahibi transit Jüpiter Akrep burcundan geçerken hayatının en önemli başarılarını gerçekleştirmiştir..

 
 
2017  HOROZ  YILI
 
Çin takvimine göre Horoz Yılı 28 Ocak 2017 günü başlayacaktır. Burcun ilk günü ise  3 Şubat 2017'de görülecek. Birçok kişi önümüzdeki yıllarda önceki yıllara oranla daha iyi şanslar elde edip edemeyeceklerini merak ediyor olmalı. Burada, Çin Astrolojisinin Beş Element (Metal, Su, Ağaç, Ateş ve Toprak) teorisini 2017'deki insanların servetini açıklamak ve Horoz yılında neler olacağını yorumlamak için kullanmak istiyoruz. Çin Yılbaşı, Çin astrolojik Yılının ilk günü değildir. 2017 Çin Yeni Yılı 28 Ocak 2017'de başlar ve bu ilk ayın yeni ay günüdür. İlk ayda yeni ayın saati, 28 Ocak 2017, Çin Standart Saati 08: 08'de Çin Yeni Yılı, Çin Ay Takvimine göre başlar.
 
Çin astrolojisi yılının ilk günü Kaplan ayının ilk günüdür. Çin Astroloji Takviminde Bahar Başlangıç ​​Günü yani İlkbahar Başlangıcı güneşin tropik Zodyak’ta 315. dereceye girdiği zamandır. Çin Standart Saati' ndeki Baharın Başlangıcı 3 Şubat 2017'de saat 23.35'te gerçekleşir. Bir bebek 4 Şubat 2017'de doğmuşsa Horoz burcu  bebeğidir. Bir bebek 3 Şubat 2017'den önce doğmuşsa, o zaman bir Maymun burcu  bebeğidir.
 
Çin Beş Element Astroloji Takvimine göre, 2017, Dişi (Ying) Ateş elementli Horoz Yılıdır.   Beş Element sisteminde Ateş rengi Kırmızı ile ilgilidir. Bu nedenle, 2017 için Ateşli Horoz veya Kırmızı Ateş Horoz bir yıl olduğunu söyleyebiliriz.   2017'de para, kariyer, evlilik veya sağlıkla ilgili yorumları tahmin etmeden önce, ne Tür Elemente sahip olduğunuzu ve Talih Elementinizin Astroloji Doğum Grafiklerinizden ne olduğunu öğrenmek gerekecektir.  Şanslı Element, kişilerin sahip olduklarını belirleyen en önemli faktördür. 2017, Metal içeren Tavuk Yılı'dır. Şanslı elementiniz Metal ise 2017 size bir miktar servet getirecektir. Şanslı elementiniz Ateş ise, 2017 de şans getirir.  Ayrıntılar ve doğru yorumlar için, talihinizi tanımanın ilk adımı doğum haritanızdaki hangi elementlerin ve hayvanların olduğunu bilmektir.
 
2017 yılının Horozu Metal içerdiğinden talih elemanı metal olan kişi için bu iyi bir işarettir.  Talih elementi su olan kişiler için olumlu bir yıldır. 2007 yılı Ateş ve Metal içeriyor. Su, Ateşten korkmaz. Ateş size önemli bir sorun çıkarmaz. Metal suyun ana elementidir. Sonbaharda Metal Horoz etkindir. Su kışın daha güçlü olacak. Bu nedenle kişinin şansının 2017 yılının ikinci yarısında daha iyi olacağını düşünüyoruz.  Talih elementi ağaç olan kişinin talihi ortalama olumludur.  2017 Ateşi ısı, sıcaklık veya enerji ile ilgilidir. Ateş, Ağacın (ağaç) daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde büyümesine yardımcı olabilir. 2017 yılının ilk yarısı istikrarlı olmalıdır. Horoz Metali Ağaç için olumsuzdur. Şanslı Element sonbahar boyunca zayıflayacaktır. Biraz zorlukla karşılaşacaksınız ve sorunları çözmek için daha çok efor sarf etmeniz gerekecek.  2017 kış mevsiminde daha fazla yardım alacaksınız. 
 
 Talih elementi ateş olan kişi için yıl olumludur. Bu çok iyi sayılır. 2017 Ateşi ilk yarıda şansınızı getirir. Yaz boyunca daha çok şansınız olur. Horoz burcu Metal içerir. Metal Ateşten korkar. Bu Ateşin Metal'e göre avantajlı olduğu anlamına gelir. Kişinin şansı yazdan sonra daha zayıf olacaktır. . Büyük bir karar vermeniz gerekirse, harekete geçmeden önce iki kez düşünmeniz gerekir. Kış boyunca riskli yatırım için sabırlı ve temkinli olmanız gerekir.
 
Talih elementi toprak olan kişi için yılın genel durumu vasattır.  2017 Ateşi, dünyanın ana öğesidir. Toprak, Ateş'ten enerji alır. Şansınız 2017 yılının ilk yarısında iyi olacak. Horoz Metali, Dünya'nın alt öğesidir. Metal azaldığında Dünya zayıflayacaktır. Bu şansınızın endeksinin 2017 yılının ikinci yarısında biraz düşeceği anlamına gelir.
 
Bilindiği üzere Donald Trump ABD Başkanı seçildi.  Doğum tarihi 14 Haziran 1946 olduğundan dişi (Ying)  Toprak elementli Koyun gününde dünyaya gelen erkek (yang) Ağaç elementli At ayında doğan ve Erkek (Yang) Ateş elementli Köpek burcudur. Talih elementi de Toprak olacaktır.  Horoz burcu sonbahar mevsimine bağlı. Hasat zamanı sayılır. Kariyeri hakkında tutkulu olmaya ve daha yüksek kariyer hedefleri belirlemeye devam ettiği sürece başarı sağlanacaktır. Metal elementi para ile ilgilidir. Kariyer şansı ona iyi gelir getirir. Yılın genel talihine göz atarsak, sahip olduğu çok yönlü yetenekleri kendisine şöhret, zenginlik ve kariyerde iyi bir servet getirmekte yardımcı olacaktır. Ancak, ekim olmadan hasat yoktur.  Bu kişi Horoz yılında keyifli dakikalara ulaşmadan önce çok çalışmak zorunda kalacaklar. Talih elementinin durumu bazı baş ağrıları verebilir. 
 
Başkanlık yolunda var gücüyle uğraşan Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erkek (Yang), toprak elementli At burcudur. At burcu istihbarat ve güven ile bağlantılıdır. Horoz burcu meyve, hasat, olgunluk, iç görü ve neşeli zamanlarla bağlantılıdır. At başarı, zafer, şöhret ve zenginlik peşinde olacaktır.  Horoz burcu mükemmellik, gevşeme ve eğlenceyi sürdürme meylini verir. At  burcu kişisi Horoz ile buluştuğunda, kazanılacak zaferin keyifli anını yaratır.  At liderliğiyle, Horoz iş / kariyer gelişiminde büyük başarı verebilir. Horoz  At' ın işe olan tutkusunu görebilir. Bununla birlikte, Horoz işbirliği ilişkisinden baskılar ortaya çıkabilir.  At horozu boğabilir. Eğer ikisi yarışırsa, At kazanan taraf olur. At burcu kişisi sonunda servet, şöhret ve iyi bir kariyer başarısı kazanabilir.  Bu konuda başını ağrıtacak husus ağaç elementine sahip olmasıdır. Horoz burcunun ateşi en fazla ağaç elementine zarar verebilir !

DOĞAL TAŞLARIN SIRRI
 Vedic (Hint) astrolojisinde önemli bir gezegenin doğum haritasındaki zararlı yerleşimi yaşamın bazı süreçlerinde insanın talihini etkiler ve olması beklenen olaylar ya gecikir ya da hayal kırıklığı ile son bulur şeklinde açıklanan kuralını  yaşamda düzeltmek mümkündür.
Bu noktada aklımıza gelen ilk soru şu olacaktır : “Bu bir yazgı değişimi değil midir ?” Yazgının insanlık tarafından incelenen binlerce yıllık serüveninde değişimi konusunda en fazla etkili olacak iki yol bulunmuştur. Bunlardan bir tanesi “Mantras” adı verilen ve zarar gören gezegenin enerjilerini düzeltmek için söylenen dualardır. İnsanın köklerinden gelen ve yetişmesi sırasında en fazla etkili olan din perspektifi onu koşullandırmıştır. Bu nedenle Mantras’lar Hindu olmayan kişiler için pratik bir çekicilik taşımazlar. Oysa, zararlı gezegen enerjilerini düzeltmek için kullanılan diğer yol, değerli taşlardan yapılan takıların taşınması her dinden insan için kolayca kullanılacak bir Vedic yöntemidir.
Yazgının değişimi veya düzeltilmesi zarar veren gezegenin negatif enerjilerinin perdelenmesi veya talihin desteklenmesi anlamını taşır. Bu konuda en fazla önem verilen gezegen Jüpiter olarak ortaya çıkar. Bolluk, bereket, genişleme ve büyüme(erişim) gezeni olan Jüpiter talihin bir numaralı anahtarıdır. Doğum horoskopunda Jüpiter yerleşimi zararlı olan birisi perdelenen veya engellenen talihini düzeltmek için sarı safirden yapılan ve altın bir çerçeveye yerleştirilen bir yüzük takmalıdır. Vedic astrolojisinde taşınacak taşın karadı ve hangi parmağa takılacağı, ne zaman takılacağı özel bir hesaplama yöntemi ile bulunur. Kadınlar için Jüpiter taşı olan sarı safirden yapılacak yüzük sol el işaret parmağında takılır.
 
 Gezegen enerjilerini düzeltmek için oldukça göze çarpan Jüpiter yüzüğünü kullanması açısından ünlü Hollywood oyuncusu ve şarkıcısı Hilary Duff’ın portresine bakacağız. Yukarıdaki resme bakanlar değerli bir taşın gösteri yaptığı bir zenginlik işaretini görebilirler. Bundan başka oyuncunun göz rengine uygun gösterişli bir taşın sergilendiğini düşünebilirler! Oysa Hilary Duff kariyerinde talihin oynadığı rolü çeşitli deneyimlerle yaşayarak öğrenmiş ve bu olguyu desteklemek için Jüpiter taşının en gösterişli ve göz alıcısını seçmiştir.
 
28 Eylül 1987 tarihinde Houston (Teksas) da dünyaya gelen Hilary Duff’un doğum horoskopunda Jüpiter Koç burcunda ve Terazinin son derecesindeki Merkür ile karşıt pozisyonda yerleşmiştir. Vedic horoskopunda 3 ve 6. evlerin yöneticisidir. Batı tipi horoskopta Mars-Uranüs karesini göz önünde tutarsak talihin önemli rolü olacağını kabul ederiz. Özellikle araba kullanırken başına gelen kazalar için Jüpiter desteğine şiddetle ihtiyacı vardır. 
 
Hilary Duff talihini desteklemek ve zararlı enerjileri düzeltmek için sarı safirden gösterişli bir yüzük seçmiştir. Hayatını incelediğimizde  bir Sinderella öyküsünü görebiliriz. Kariyer başarıları Jüpiter talihini yükselten sarı safir yüzüğün etkisini göstermektedir.  Gezegenlerin büyüsünü bozacak her durumun bir kurtarıcı kahramanı olması ilginçtir. Ancak, bunlar zengin ve refah toplumlarının bireylerinin seçimleri olmaktadır !
 
Aşağıda kaderi değiştirmek ve zararlı gezegen enerjilerini düzeltmek için takı olarak kullanılacak taşlar ve hangi gezegen için yararlı oldukları açıklanmaktadır.  Takı olarak seçilecek taş doğum haritasında zararlı yerleşimde olan ve Dasa yöneticisi olarak görev yapan gezegenin taşı olacaktır.  Hangi taşın ne zaman takılacağı konusu Vedic analiz yapılarak belirlenir. Aşağıda bununla ilgili bir örnek verilmiştir.
 
 
     Kırmızı Yakut  (Manimya)  : GÜNEŞ için kullanılan takıdır. Yakut altın bir yüzük üzerinde en küçüğü 3 karat olarak takılmalıdır. İnsana isim, şöhret, ün kazandırır.  Dinçlik, kuvvet, gayret ve enerji verir. Erdem, fazilet ve meziyet yükseltir. İçtenlik, sıcaklık, samimiyet ve liderlik gücü verecektir. Normal rengi kırmızıdır. Enerjileri ile ülser, yüksek ateş, gut ve romatizma hastalıklarına iyi gelir. 
  
  İnci (Moti)  :  Ay'dan oluşan zararlı enerjileri gidermek için kullanılır. Zihin gücünü yükseltmek. İyi uyumak ve uyku hastalıklarını yenmek için yararlıdır.  Hafızayı güçlendirmek, bellek için gelişim sağlamak, göz hastalıkları ve kalp hastalıklarına karşı koymak için inci taşımak faydalıdır. Bunlardan başka evlilik yaşamında ahenk ve uyum sağlamakta, seks gücünü yükseltmekte kullanılır. Talihi desteklemesi ve melankoliyi azaltması da yararları arasındadır.
 
 Kırmızı Mercan (Moonga)  : Kırmızı mercan Mars taşıdır.  Kullanılma sırasında zamanla insana cesaret ve girişim gücü aşıladığına inanılır. Bundan başka kan ile bağdaşık hastalıkları tedavi ettiği ve yardımcı olduğu bilinir.  Maddi yaşamda tatmin olmak ve mutluluk duymak gibi etkileri olur. Mars ile birlikte anılan yüksek ateş ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı yararlıdır.
 Zümrüt (Panna)  : Yeşil zümrüt Merkür taşıdır. Bilgi yeteneklerini, entellektüelliği ve beyin gücünü yükseltir.
Hafıza, iletişim, sezgi duyarlığı ve öğrenme kabiliyeti gibi beyne ait fonksiyonları kuvvetlendirir. Yeni evli çiftlerin bu taşı takmamaları önerilmektedir. Evli çiftler arasında seks arzularına zarar verebilir.
 Topaz : Topaz en geniş şekilde kullanılan taşlardan bir tanesidir. En fazla maddi (finans) alanlarında insana faydası olur. Bir çeşit Jüpiter taşıdır. Topaz ayrıca evlenmesinde sorunlar çıkan kızlar için en olumlu partner bulmakta faydalı olur. Topaz kullanırsa evlenmesi çabuklaşır. Normal olarak sarı renkli bir taş olup insana görüş genişliği (vizyon) ve fakirliğe karşı korunma verir. Bundan başka melankoli, zorluk ve sıkıntılara karşı negatif enerjileri onarmaktadır. 
 Elmas (Heera)  : Lüks yaşamda kullanılan en seçkin taş olarak elmas bilinir. Lüks ve konfor yöneticisi Venüs'ün taşıdır. Bu taşın kişinin değerini yükselttiği, adını, şöhretini  ve sanat yeteneklerini büyüttüğü bilindiğinden sanatçıların taşıdır.Bu taşın insandaki erotik gücü de kuvvetlendirdiği bilinir. Bundan başka şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, zührevi hastalıklar, rahim hastalıkları ve deri hastalıkları için faydalıdır.
 Sarı Safir (Pukhrai)  :Vedic astrolojinin bilinen en faydalı taşlarından bir tanesidir. Jüpiter taşı olarak bilinir. Yukarıda aktris Hilary Duff'un  sol el işaret parmağında görülmektedir. Pek çok düzeltici gücü olana bir taş olup negatif gezegen enerjilerini düzeltmektedir. Öncelikle maddi alanlarda (finans) güç verir ve insanı zenginleştirir. Varlık, para, servet, ün, şöhret ve büyük başarılar verir. Özellikle yaşamda çok yüksek yerlere gelmiş yetenekli insanların seçtikleri bir taşdır.
 Mavi Safir (Neelam)  : Mavi safir taşı Satürn için kullanılır. Gezegenin zararlı enerjilerini ve kötü etkilerini düzeltir ve iyileştirir. Kullanıcı için her yönden statü (mevki) yükselmesi verdiği belirtilir. Bazen insana tamamen ters etkiler verebildiği ve dikkatli kullanılması gerektiği uyarılır. Tam olarak kullanmaya karar vermeden önce 1 hafta bir test kullanımı yapılması önerilmektedir. Mavi safir taşı insana sağlık, varlık, uzun bir yaşam, mutluluk verecek ve aynı zamanda kaybedilen servet varsa bunları yeniden kazanmasını sağlayacaktır. Mavi safir taşının başka bir özelliği de kısır kadınlar için verimlilik vermesidir.
 
 Lal taşı (Gomede)  : Zararları geniş bir alana yayılan ve oldukça yoğun olarak Rahu için kullanılan bir taş olup yaşamdaki tüm beklentilerin gecikmesini önlemek ve arzuların tam olarak tatmin olmasını sağlamakta kullanılır. Lal taşı başarı için beklemek yerine daha kısa bir süreç içinde gerçekleşmesini temin eder. Lal taşının rengi bal renginin benzeridir. Rahu ve satürn zararlı enerjilerini gidermekte yararlıdır.  İştahı açmakta, cinsel arzuları tetiklemekte, düzgün sağlık vermekte, varlık ve mutluluk katkısında faydalı olduğu belirtilmektedir.
 
 Kedigözü taşı (Lahasunya)  : Kedigözü taşı Ketu'dan kaynaklanan zararlı etkileri ve Mars'ın oluşturduğu hastalıkları kökünden silip temizlemekte kullanılır.  Gizli düşmanlardan korunmayı, mistik tehlikelerden ve hastalıklardan sakınmayı gerçekleştirir. Özellikle nedeni bilinmeyen ruhsal sağlık bozukluklarında ve dengesizliklerde faydalı olmaktadır.  Bu taşın spekülasyon alanlarında, borsa gibi uğraşlarda da faydalı enerjiler verdiği söylenir.
1. Akik
 
Genel koruma ve iyileşme taşıdır. Cesaret, özgüven ve enerji verir.
2. Yeşim taşı
 
Bilgelik, merhamet, insaniyetlik, cömertlik, huzur ve uyum taşıdır. Mücevher olarak takıldığı zaman koruyucu ve şans getirici özelliğe sahiptir.
3. Turkuaz
 
İyileşme taşıdır. Arkadaşlıkları, şansı ve mutluluğu çeker. Utanç ve suçluluk duygusunu bünyeden atar.
4. Aleksandrit
 
Yenilenme ve düzelme taşıdır. Kişinin daha iyi olmaya kendini açmasını sağlar. Aşk, neşe ve şans getirir.
5. Ametist
 
Gerçekçi rüya görümünü arttırır. Depresyonu atmanıza yardımcı olur, sakin, dingin ve ruhani olmanızı sağlar. Bağımlılık ve strese karşı savaşmanıza yardımcı olur.
6. Apatit
 
Hipertansiyon ve kekemelik gibi sıkıntılara iyi gelir. Suçluluk duygusundan ve yas halinden kurtulmanızı sağlar.
7. Aquamarine
 
Görüş yeteneğinizi keskinleştirir, zekayı açar, sakinleştirir ve duygularınızı netleştirmenizi sağlar.
8. Aragonit
 
Ayaklarınızın yere basmasını ve gerçeklerle yüzleşmenizi sağlar.
9. Yıldıztaşı
 
İyi şans taşıdır. Özellikle de maddi konularda. Yaratıcılığı hareketlendirir, zekayı açar ve bakış açınızı genişletir. Gerçekten faydalı bir iyileştirme taşıdır ve zihinsel ve duygusal iyiliği sağlar.
10. Amazon taşı
 
Daha iyi ve net düşünmenizi sağlar.
11. Kan taşı
 
Özellikle kan ile ilgili durumlarda iyileşmeyi sağlar. Cesareti ve cömertliği arttırır.
12. Amber
 
Negatifliğe karşı koruma, iyileşme, çekicilik ve enerji taşıdır.
13. Azurit
 
Psişik kabiliyeti arttırır ve meditasyona yardımcı olur. Eklem ağrılarına ve romatizma ağrılarına iyi gelir.
14. Krizokol
 
Gerginliği alır.
15. Sitrin
 
Sindirime ve zihinsel fonksiyonlara yardımcı olur. Özgüveni arttırır.
16. Mercan
 
Çocuk doğurmaya ve benimsemeye yardımcı olur. Kötü düşünceleri zihninizden uzaklaştırır ve genel iyiliği sağlar.
17. Florit
 
Spiritüel enerjiyi arttırır, ruhu dengeler ve iyiliğe odaklanır.
18. Garnet
 
Natürel enerjinizi dengeler. Yüksek derecede koruyuculuğu olan bir taştır.
19. Altın Renkli Yıldıztaşı
 
Gerginliği ve mide problemlerini azaltır.
20. Hematit
 
Kişinin ayaklarının yere basmasını sağlar. Sakinleştirir ve stresi alır. Kan basıncını düşürür.
21. Labradorit
 
İçsel kuvveti sağlar ve bağımlılıkla mücadeleye yardımcı olur.
22. Lacivert taşı
 
Duygusal iyileşme ve denge sağlar. İçsel huzur ve dürüstlüğü ortaya çıkartabilmeniz için ruhunuzu temizler.
23. Krisopraz
 
Kalp kırıklığına iyi gelir ve depresyonu atlatmanıza yardımcı olur. Duygusal dengeyi, bilgeliği ve huzuru sağlar.
24. Bakır taşı
 
Negatif duygulardan kurtulmanızı ve ruhani ataklardan kurtulmanızı sağlar.
25. Aytaşı
 
Parapsikolojik işlere yardımcı olur. Aşkı içine çekerek, kişilerarası ilişkilere yardımcı olur.
26. Morganit
 
Aşk, empati, sabır ve şefkati sağlar. Duygusal kişiliği iyileştirir.
27. Oniks
 
Koruyucu bir taştır. Eski ilişkilerden kurtulmanıza ve negatifliği atmanıza yardımcı olur.
28. Rodokrozit
 
Aşk çeken taştır. Eski psikolojik sorunlardan kurtulmanızı sağlar. Görüşünüzü iyileştirir.
29. Peridot
 
Sinir, korku ve gerginliği azaltır. Sindirimi düzenler ve uykusuzluğa karşı savaşmanızı sağlar. Psişik güçlerinizi arttırır.
30. Kuartz
 
İyileştirici taşların en güçlüsüdür. Psişik güçleri arttırır ve meditasyona yardımcı olur.
31. Obsidyan
 
Kabuslara ve duygusal çöküşlere karşı kişiyi korur.
32. Topaz
 
Psikolojik acıyı azaltır. Huzur ve sakinliği sağlar. Affediciliği arttırır.

TAKI  TAŞLARI  NASIL  SEÇİLİRLER  ?
 
Takı taşları doğum horoskopu yerleşimleri ve yaşanan Dasa yöneticisinin analiziyle yapılacak bir hesaplamaya göre kullanılır ve elde hangi parmakta taşınacağı, nasıl bir madenden yapılmış yüzükte konulacağı  açıklanır. Aşağıda bu hesaplamaya ait bir örnek verilmiştir.
 
Aşağıdaki şekilde Yükseleni Terazi burcunda olan haritadaki yerleşimler gösterilmektedir. Bu şekildeki örnekler harita yorumunda size deneyim kazandıracaktır.
 
  Merkür
    6.Ev     Güneş
     7.Ev Venüs 
  Rahu
  Jüpiter Ay
    5.Ev  
   
 Ketu
   3.Ev
  Yük.Burç
1.Ev
     Satürn
    Mars
   12.Ev
 
Gezegenlere uygun takı taşının bulunması için örnek Vedic horoskopu
 
Yukarıda verilen haritada zararlı yerleşime ve görünümlere sahip olan gezegenler Merkür, Mars ve Satürn’dür. Merkür, zararlı (6.ev) olması ve iki zararlı gezegen olan Mars ve Satürn ile görünüm yapması bakımından olumsuz etkilenmiştir. Gezegenlerin bakış açıları birbirine yakın olduğundan zararlı etkiler daha da şiddetlidir. Bu haritanın sahibi Merkür’ü güçlendirmek için yeşil zümrüt takabilir ve bunu yaşamı boyunca taşıyarak güçlü Merkür etkilerini hissedebilir. Eğer, böyle bir önlem almazsa Merkür 6., 9 ve 12. Evlerde zararlı etkisini gösterecektir.  12. Ev Merkür’ün kendi evi olduğundan Satürn ve Mars tarafından tahrip edilmesi gezegen için daha önemlidir. Böyle sorunlar özellikle Merkür periyotlarında (Dasa ve Bhukti) daha yüzeye çıkacaktır. Merkür’ün en etkili olduğu 31-32 yaşlarında da baskı hissedilecektir.
 
Aynı haritada Mars da özellikle daha zayıf görülmektedir. Muzır (zararlı) yerleşim olan 12. Evde ve düşman burçtadır. Yerleşimi burcun son derecesi içindedir. Satürn ile zorlu bir kavuşum yapmaktadır. Buradaki tek olumlu görünümü Merkür ile olan Mars 12., 4. ve 9. evlere de zarar vermektedir.
 
Bu olayda Mars’ı güçlendirecek takının zamanlaması çok hassas bir seçimdir. Çünkü Mars güçlenirse görünüm yaptığı Merkür ve Satürn de etkilenecektir. Bu nedenle Mars’ın taşı olan kırmızı mercan, Mars periyotlarında (Mars dasa ve bhukti) ile 27-28 yaşlarında takılmalıdır.
 
Satürn’ gelince ; bu gezegen de zayıflamış ve kötü etkilenmiştir. 12. Evdedir ve Mars tarafından kavuşum yapılmaktadır. Satürn tarafından 12., 6. ve 7. evler de zararlı bakışlar almaktadır. Bu durumda Merkür ve Mars zarar görmeden Satürn güçlendirilemez. Bu nedenle Satürn takısı olan mavi safir sadece 35-36 yaşlarında ve de Satürn periyotlarında (Satürn Dasa ve Bhukti) taşınabilir.
 
Yukarıdaki örnekte gezegen etkilerini düzeltmek için takılacak taşların hangi madenlere yerleştirileceği sorusu sorulursa, Güneş de hafiften etkilendiğinden seçilecek maden altın olmalıdır.
 
Örnek Astro Takı Taşı Analizi
 
Doğum haritasına göre Astro takı taşının cinsinin ve ne zaman kullanılacağının hesaplanmasını okuyabilirsiniz.
 
Y A N T R A
 
Zararlı gezegen yerleşimlerinden ve zararlı görünümlerden dolayı negatif enerjiler üreten gezegenleri düzeltmek için kullanılan başka bir Vedic uygulaması "YANTRA" adını taşır. Aşağıda açıklanan gezegenlerin düzeltilmesinde kullanılan Yantra'lar bakır, gümüş veya altın bir levha üzerinde işlenir ve bir zincir ile boyunda taşınır. Buradaki Yantra simgesinin sayısal bölümü levhaya işlenmelidir. Yantra'lar için daha basit uygulama bir yazıcı çıktısı alarak çalışma masası üzerinde tutmak veya bilgisayarda masa üstünde her zaman görülecek bir yere yerleştirmektir. Yantra bölümünde her gezegen için Vedic "Mantra"lar da belirtilmiştir. Mantra gezegen düzeltimi için kutsal sözlerdir.

6,586 Adet Yorum Var
Blogs

28 December, 2017
Numeroloji’de 9 Sayısının Nitelikleri

9 sayısı Anahtar sözcükler; Anahtar sözcükler ;"Hümanizm, kardeşlik, bağışlamak, kucaklamak ve yardımseverliktir. Dokuz sayısı sayılar evreninin son halkası ve zirvesidir. Ayrıca ve en önemlisi bu tanrısal sayı, kudretin kaynağıdır. Dokuz sayısını Mars yönetir, Kova ve Balık burçlarını etkiler. İnsanlığın astrolojik çağ olarak Balık burcundan Kova burcuna geçtiği bu günlerde, dokuz sayısı ve bu sayının insanları çok önemlidir, çünkü gezegenin geleceği ellerindedir. Gerçek bir dokuz insanı bu nitelikleri taşır. Bu gizemli sayı, idealizm, yaratıcılık, sevecenlik, anlayış, idrak, alçakgönüllülük, saygılılık, konukseverlilik, şefkatlilik, iyimserlik ve geleceği oluşturmak gibi etkileri getiriyor. Güçlü dokuz sayısı bunların yanısıra evrensel düalite gereği başka etkiler de getirebilir; tek bir konuda kesin kararlı olmak, herkesden uzak kalma güdüsü, ayrıcalıklık, birine veya bir konuya bağımlı kalamamak, yüzeysellik, kayıtsızlık, duyarsızlık, tepkisizlik ve içine dönüklük gibi etkileri de verebilir. Bu etkileri iyiye kullanabilir ve kendinize yararlı bir hale getirebilirsiniz. Dokuz sayısı çok güçlü bir sayıdır; bu çok güçlü ve kudretli enerji tabii ki, negatif etkileri de yanında getirebilir; örneğin soğukluk, inatçılık, toplumu sevmemek, acı ve kırıcı olmak, söz dinlemezlik, harislik, cimrilik ve sıkıcılık gibi. Kendinize meslek olarak, tiyatro veya sinema oyunculuğunu, ressamlığı, gazeteciliği, restorancılığı, eğlence organizatörlüğünü, turizmciliği, misyonerliği, doktorluğu veya konuşmacı olmayı seçebilirsiniz. Bu meslekler ve benzerleri uygundur. Eğer sokakta, bir dükkanın önünde durmuş, vitrindeki sıradan bir çoraba bakarak, çorabın renklerinin insanlığa yakışmadığını uzun uzun anlatan birisini görürseniz anlayın ki o, bir dokuz insanıdır. Siz öncelikle bir sanatçısınız, bu yüzden ne konuda olursa olsun, karşınızdaki sizin o inanılmaz sanat yeteneğinden muhakkak etkilenecek ve isteğiniz sonunda kesin olarak yapılacaktır. Şunu asla unutmamalısınız, yaşamınız boyunca siz her ama her istediğinizi yapabilecek ve sonuçlarını uygun olarak kullanabilecek birisiniz. Yeter ki bunu bilin ve kullanabileceğinize inanın. Aşk ve sevgi sizin için yemek ve içmek gibidir, onlarsız yaşayamaz ve sık olarak aşık olursunuz. Elbette ki, sonunda gerçek aşka da ulaşabilirsiniz ve bu aşk tabii ki size göre olacaktır. Yıldızları yerinden oynatacaktır. Böylesine sevmek herkese göre değildir. Bu nedenle tabii daldan dala konabilirsiniz. Ama evinizi birlikte kuracağınız avı seçmeden, hem dişi kuştan, hem de ağacın durumundan emin olmalısınız. Eğer neme lazımcı, boşverci ve tembel olmazsanız aşkın ve mutluluğun size koştuğunu görebileceksiniz. Kısacası eğer o ilahi aklınızı kullanacak ve kullandıracak olursanız aşk ve para sizin için biçilmiş kaftandır.Yeter ki, açık ve dürüst oynayın. Cömertliğiniz ünlüdür. Çevrenizdekilere yardımcı ve yararlı olmak sizin en önemli amacınızdır. Ama bir yönünüz var ki, işte bu tehlikelidir; siz çok sevdiğiniz ve bağlandığınız insanların sizi kırmalarına ve aldatmalarına hiç dayanamazsınız. Ve işte o zaman sizden korkmak gerekir. Çünkü asla bağışlamazsınız, zira sevgiye ve sadakata ihanet sizin için en önemli olaydır. Yaşam yolunda başarılı olmak için kolay yolları sevmiyorsunuz. Zorluk ve sert yaşam patikaları sizi çekiyor. Engellerle dolu yarışlardan zevk alıyorsunuz. Evet, bu sizin yaşam tarzınızdır ama en önemlisi bundan hoşlanıyorsunuz. Hızlı temponuz bazen o kadar başdöndürücü ki, o yüzden zaman zaman çevrenizde kırılıp dökülmedik kimse kalmıyor. Biraz daha dikkatli olmalısınız. Üç sayısının üç katı güçlü olan bu sayının insanı olduğunuzu kesin olarak aklınızdan çıkarmamalısınız. Dokuz; yapılamazın yapılabildiği, erişilmezin erişilebildiği, kozmik katların sayısıdır.

4,409 Adet Yorum Var
Numeroloji’de 8 Sayısının Nitelikleri

8 sayısı; Anahtar sözcükler; Sekiz sayısının anahtar sözcükleri; "organizasyon, yargı, denge, maddi başarı, otorite, güç ve kudret arayışıdır. "Kuralları ben koyarım" sekizin yaşam sloganıdır. Sekiz sayısı Satürn tarafından yönetilir, aynı zamanda da Oğlak burcunu etkisi altında tutar. Sekiz sayısının getirdiği etkiler, güçlülük, disiplin, bağımsızlık, kendine güven, sorumluluk, başarılı olmak, araştırmak, başarmak, her konuda kesinlik ve kararlılık, işbirliği yeteneği, cüretkarlık ve ataklıkdır. Bu önemli yaşam sayısı zaman zaman savunmasız kalmak, organizasyon eksikliği, çekingenlik, ilişkisizlik, kurallara karşı gelmek, sabit fikirlilik, dikkatsizlik, toyluk ve incinebilirlik etkilerini de yanında getirebilir. Bu sayı birçok mensubuna zaman zaman diktatörlük, fanatiklik, aşırı soğukluk, tutuculuk, katılık, agresiflik, kısıtlayıcılık, dikbaşlılık daima hata yapma korkusu, isyankarlık gibi negatif etkiler de getirebilir. Başarızlığının ve belki de arada bir mutsuzluğunun temel nedenleri bunlardır. Bunlara karşı en iyi direnme yolu; etkileyen diğer yaşam sayılarını bilmek ve onlardan gereken gücü alabilmektir. Siz bir sekiz insanı olarak yayıncılık, yazarlık, bankacılık, politikacılık, finansörlük, toprak ve gayrimenkul alım satımı, avukatlık, arkeologluk, antikacılık ve belediyecilik gibi meslekleri seçebilirsiniz. Sekiz insanı iki adet dört sayısının insanıdır. Yani siz; dört sayısı insanının ikiye katlanmış halisiniz. Aslında bu sayı, biraz kadınsıdır ve ilginç bir şekilde insanı kucaklar. Herşeyi kendi özelliklerine göre adapte eder. Siz ağır ve şaşmaz birisiniz, yüksek bir dağa tırmanırken, sonucu önceden bilmeniz veya doğru tahmin etmeniz, peşinen güç ve avantaj sağlar. Ve bu avantajı özellikle madde dünyasında, hele para konusunda iyi kullanırsınız. Yani çoğu zaman sonuçları önceden görebilmeniz veya hissedebilmeniz sizin kazanç sağlamanıza neden olabilir. Bu yüzden iyi bir borsa spekülatörü de olabilirsiniz. Gezegeniniz Satürn Güneş Sistemi´nin bu sert ve güçlü gezegeni genelde kısıtlayıcı, kural koyucu ve ders vericidir. Hatta Satürn´e öğretmen diyenler de vardır. İşte bu Satürn etkisi yaşamda önceleri üzücü ama sonraları çok olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Örneğin bir iş konusunda, tatsız bir kazık yiyebiliriz, kötü anlar yaşayabilirsiniz ama bu sıkıntının sonrasında mükemmel bir öğreti sahibi olabilir ve aynı hataya bir daha asla düşmezsiniz. Sizin için arada bir zor olan şey, şu ünlü önsezinizle beraber yaşamayı öğrenmenizdir. Çünkü bu önsezi sizi bazen korkutmakta ve geleceği hissedebilmek endişelendirmektedir. Oysa, yapılması gereken bu ilahi armağanı iyi değerlendirmek ve korkuyu bir tarafa atarak, etkin uyarılarla görevi yerine getirebilmektir. Sekiz sayısının bir diğer önemli yanı; para kazanma konusunda şans getirmesidir. Bu sayının etkisindeki insanlar kolay para kazanabilirler, yeter ki sezgilerini doğru ve yerinde kullansınlar. Sürekli enerjik olabilmek, güçlü ve dürüst irade başarı getirecektir. Şefkatli ve doğrucu bir insan olduğunuz için, iyi bir yönetici olabilirsiniz. Ama dikkat, içinizdeki gizli diktatörlük ve otorite duygusunun ortaya çıkmasına izin verecek olursanız çevreye dehşet ve korku saçabilirsiniz. 
Bir başka özelliğiniz çevrenizdekilerle paylaşma niteleğinizdir. Aslında sekiz sayısı bütünlükleri, aile ve iş ortamında toplayıcı olma gücünü de getirir. Hiçbir olayda hemen pes etmemeli ve moralinizi asla bozmamalısınız. Unutmayın ki, siz bir Satürn çocuğusunuz ve zafer eninde sonunda daima sizin olacaktır, yeter ki zamanın değerini ve önemini bilin.

9 Adet Yorum Var
Numeroloji’de 7 Sayısının Nitelikleri

7 sayısı Anahtar sözcükler; Bu sayının insanı duygusal, yaratıcı, hayalperest, entellektüel, teknisyen, derin, çalışkan, vakur, onurlu ve titiz biridir. "Ben seni incelerim, araştırırım." İşte yedinin yaşam sloganı. Tüm yaşamın boyunca sizin düşünce tarzınız ve dünya görüşünüz bu doğrultuda oldu ve olacak. Yedi sayısı evrenin gizem ve kudret sayısıdır ve sayılar evreninin güç kaynağıdır. Neptün gezegeni tarafından yönetilir. Akrep ve Kova burçlarını yönettiğine inanılır. Aslında yedi sayısının gizemi tam olarak çözülememiştir. Yedi sayısının anahtar sözcükleri; bilgi - anlayış - gerçeği aramak ruhsallık - gerçeği aramak, orjinallik ve analiz etmektir. Bugüne kadar yaşanan ve yaşanacak yaşam yolunda bu güçlü etkiler sizi yönlendirecekler. Özellikle dakiklik, o andaki sorumluluğunuz ve bir zamanlama ustası olmanız ünlüdür. Yedi sayısı size aynı zamanda; yanlızlık korkusu, zaman zaman etkili olamama, yeterli kültürü olduğuna inanamama, bireysellik, üstünkörülük, dar görüşlülük, düzensizlik, eksiklik ve uzaklık duygusu gibi etkiler de getirebilir. Her sayıda olduğu gibi, yedi sayısı da negatif etkiler getirerek sizi etkiler, unutmayın ki negatif etkiler, pozitif etkilerin dengesini ve geçerliliğini sağlama yönünden önemlidir. Bu etkiler altında kaldığınız zaman yapmanız gereken çözümleri bulabileceğinize olan inancınız ve direncinizdir. Başarabilirsiniz, yeter ki inanın, bu o kadar zor değildir. Yedi sayısı size aşırı eleştiricilik, gurur ve kibir, sinirlilik ve huysuzluk, kuşkuculuk, sabırsızlık,tahammülsüzlük, inzivaya düşkünlük, bağnazlık, bilgiçlik ve ukalalık gibi sert etkiler de verebilir. Siz yedi sayısının insanı olarak, bilimin her alanında, kimyacı, matematikçi, kanun adamı, tıp mensubu, majisyen veya sihirbaz, ulaştırmacı, kriminolojist, yazar, cerrah, kameraman, sosyolog ve psikolog olabilirsiniz. Siz tam anlamıyla bir düşünce adamı veya filozofsunuz. Çoğu zaman yanlızsınız, bundan hoşlanıyorsunuz da, çünkü stresden uzak, sessizlik ve barış içinde yaşamak, sessiz ve derinde kalanları aramak ve yaşamak sizin en önemli özelliğinizdir. Temelde bilimsellik ve ruhsal güç sizde mükemmel ve uyumlu bir senteze ulaşmıştır. Eğer bunun farkında olur ve bu sentezden bir sonuç çıkarabilecek olursanız, sürekli aranılır ve ihtiyaç duyulur bir kişi olmanız mümkündür. Öte yandan içinizdeki mistik gücün getirdiği etkiler nedeniyle zaman zaman gerçeklerle, gerçek olmayanları karıştırabilir ve zor durumlarda kalabilirsiniz. Önemli olan bu ayrımı iyi yapabilmenizdir. O zaman yaşam bilginiz artacak ve zorluklar daha kolay aşılacaktır. Olaylar dış görünüşte sizi yanıltabilirler. Öyleyse yapmanız gereken tek şey, her konuda gerçekleri tam anlamıyla algılayabilmek ve olayların içyüzünü görebilmek için çaba göstermektir. Hiç aklınızdan çıkarmamanız gereken tekşey; daima tedbirli ve hazırlıklı olmanızdır. Bunun için hep uyanık olmalı ve dikkati elden bırakmamalısınız. Ruhunuzun soyluluğu ve geniş bir hoşgörüye sahip olmanız, size sayısız kapı açacaktır. Ama bu hoşgörü asla abartılmamalı, aksi halde aşırı rahat ve vurdumduymaz bir yaşamın içine düşebilirsiniz. Yalandan, inattan ve gereğinden fazla sessiz kalmaktan kaçınmalısınız. Bunlar size zarar getirebilir. 
Özellikle sevgi konusunda yapacağınız hatalar, size pahalıya mal olabilir. Bu nedenle, ne olursa olsun gerçeği, daima gerçeği aramalı ve sonuçlar korkutucu olsa dahi doğruyu hep korumalı ve savunmalısınız. Şüphe yok ki, yarattığınız etki, çevrenizdekileri korkutmakta ve sizden çekinilmesine neden olmaktadır. Bu normaldir, çünkü yedi sayısı sıradan bir sayı değildir, yarattığı farklı enerjiyle uyum sağlayabilmek başkaları için kolay değildir. Yedi insanına neden, niçin ve nasıl gibi sorular sorulmamalıdır, çünkü o ne yaptığını bilen mantıklı biridir. Bu evrensel sayının insanı olarak, yaşam boyu tutarlı ve güvenilir bir insan olmanız gerektiğini hiç aklından çıkarmamalısınız.

2,000 Adet Yorum Var
Numeroloji’de 6 Sayısının Nitelikleri

 Anahtar sözcükler; Bu sayının anahtar sözcükleri sorumluluk - birleşik insanlık realitesi - yargı ve uyumdur. Altı sayısı insanları için en önemli olay, başkalarının yardımına koşmak ve sevdiklerini korumaktır. Altı sayısı Venüs tarafından yönetilir; Balık ile Yengeç burçlarını etkisi altına alır. Sayınız altı ise, yaşamın zorlu yollarında sizi etkileyecek olan temel etkenler şunlar olacaktır; altı sayısının insanı olarak insancıl, ruhen mutlu, uyumlu, yardımsever, paylaşıcı, kıymet bilen, güvenilir, şefkatli, saygılı, yüceltici ve ruhsal dengesi yüksek birisiniz . Öte yandan altı sayısı size hesapsızlık, melankoli, ayrıcalık, ihmalcilik, kayıtsızlık, dışlayıcılık, kendini arayıcılık, peşin hükümlülük, vefasızlık gibi özellikleri de yanında getirebilir. Bu etkilere karşı daha tutarlı, bilinçli olmalısınız. Her sayının negatif etkileri de vardır; tabii altı sayısının da; bakalım bunlar neler; duyarsızlık, içe kapanıklık, kindarlık, sorumsuzluk, kusur arayıcılık, alınganlık, nezaketsizlik, sevimlilik, vurdum duymazlık ve saldırganlık. Bütün bunlar altı sayısının size getirebileceği negatif etkilerdir. Bunlara inanmalı ve etkisi altında kaldığınızda veya sana anlatıldığında kendini kontrol etmek için gereken gücü sağlamalısın. Siz bir şarkıcı, dekoratör, ressam, öğretmen, eğitimci, hemşire, güzellik uzmanı, parfümcü veya koku uzmanı, sosyalizasyon uzmanı, elçi, avukat veya spiker olabilirsiniz. Siz altı insanı olarak, iyi bilmelisiniz ki dünyaya bilgelik için geldiniz, bu bilgeliği başkalarına vermek zorundasınız. Yani siz yakınlarınızdan ve çevrenizdekilerden sorumlusunuz. Neyi elde ederseniz edin, ne kadar güçlü ve varlıklı olursanız olun, ne kadar bilgili ve en önemlisi, ne kadar mutlu olursanız olun; herşeyi evet herşeyi paylaşmak zorundasınız. Bu sizin evrensel sorumluluğunuzdur. İnanılmaz bir yaratıcılığınız var ve bu yaratıcılık yaşadığınız ortamda, her seviyede ve her koşulda, görüleceğinden ortam daima çok çekici olacaktır. Dikkatli olun; negatif, daha doğrusu size zarar verecek bir yön daha var; bunun üzerinde ciddiyetle durmalısınız. Duygusal olaylar karşısında veya romantik sorunlarla karşılaştığınızda sizi çoğunlukla derin ve güçlü bir hüzün kaplayacaktır. Bu hüzün uzun zaman kalbinizde duracak ve zaman zaman içiniz ağlayacaktır. Bu hüznün temel nedeni ruhunuzun derinliklerinde yatan evrensel sevginin arayışıdır. Özellikle evlilik yaşamında bunu çok sık yaşayabilirsiniz. Evinizin ve kalbinizin içindeki uyum, sizin ruhsal sağlığınız için geçerli temel taştır. Negatif olaylar sizi asla kalben etkilememelidir ki, bilgelik ve yaşam sevinci içinizden hep dolup taşsın ki, çevrenizdekilere yararlı olabilesiniz. İçinizden gelen sesi öncelikle dinleyin, bu ses sorumluluğunuzun ve bilgeliğinizin sesidir ve özellikle madde dünyasında doğru yolu gösterebilir. Dikkat edin eğer ilk gelen ses dünyasal kaygılarla karışmamışsa, kesin olarak doğrudur. Diğer dikkat çekici bir yeteneğiniz ise, başkalarının acı ve ızdıraplarına yardımcı olabilmenizdir. Elbette ki, hatalı yönler de zaman zaman ortaya çıkabilir. Örneğin para harcamak sizin için tutku ve büyük bir zevktir. 
Tutumlu ve idareli olmanız gerekir, işte bu yüzden yaşam boyu dönem dönem maddi sıkıntılar içine düşebilirsiniz. Güzellikler ve çevredeki ihtişam sizin için vazgeçilmez bir tutkudur. Yaşam boyu çevreniz geniş olacak, birçok dost ve arkadaş etrafınızda yer alıp, derin izler bırakacaktır. Hiç yanlız kalmayacaksınız. Yakınlarınızı ve çevrenizdekileri etkileme yeteneğiniz o kadar yüksek ki, size şu veya bu şekilde karşı, hatta düşman olanlar dahi ister istemez bu etkinin altında kalacaklar. İnsanları hep sevdiğiniz ve yaşamı paylaştığınız sürece, geleceğiniz hep başarılı ve dingin olacaktır. Kısacası; size moral bozukluğu ve hayal kırıklığı yasaktır. Daha doğrusu bunları kalıcı hale getirmeniz zararlıdır. Siz ; siz olun ve yaşamın zorluklarını ve sertliklerini aşabileceğinize daima inanın.

6 Adet Yorum Var
Numeroloji’de 5 Sayısının Nitelikleri

 Anahtar sözcükler; Özgürlük-aktif olmak- geliştiricilik-devrimcilik-çok yönlülük ve değişimleri kabullenmek olarak tanımlanabilir. "Senin için herşeyi daha iyi yapabilirim." İşte beşlerin yaşam sloganı. Beş sayısı, Merkür tarafından yönetilir. İkizler ve Aslan burçlarını etkiler. Beş sayısının insanı, bağımsızlık meraklısı-duygusal-ön-sezileri yüksek-fırsatçı ve yaratıcı-keyifli-neşeli-esnek-yumuşak başlı- gayretli-gelenek ve kurallara aykırı ve de yorulmak bilmez biridir. Öte yandan beş sayısının getirdiği ilginç etkiler de vardır; ani değişim korkuları, renksizlik ve ruhsuzluk, eskiye meraklılık, aşırı tereddütler ,vurdumduymazlık ve şüphecilik, soğukkanlılık, daha da doğrusu heyecansızlık ve durgunluk gibi. Tabii ki, her sayıda olduğu gibi beş sayısının da negatif etkileri vardır; sık sık gelen huzursuzluk duygusu, sinirlilik, aşırılık, eksantrık olma meraklılığı, düşüncesizlik, tahrik edicilik, abartılı olmak, yüzeysellik, çılgınlık, mantıksızlık, ya da anlamsızlık görülebilecek bazı negatif etkilerdir. Beş insanı, bir turizmci, yayıncı, araştırmacı, yazar, gazeteci, politikacı, dedektif, film yönetmeni, danışman, satıcı veya her konuda doğaüstü araştırmacısı olabilir. Bir beş insanı vardır ama aslında yoktur yani tam bir sihirbaz gibi, tanıkların gözü önünde aniden ortadan yok olabilir. Ama kişiliğinin ardından ışıltılı bir gölge daima kalacak ve uzun zaman hissedilecektir. Bütün sayıların içinde en meraklısıdır, bir cıva gibidir, çok yüksek düzeydeki elektrik enerjisi, çevredeki herkese canlılık, hareket ve eylem getirir. Beş insanı sık sık sevgili değiştirir, ama bu kadarla da kalmaz, sık sık yaşamını ve kişiliğini de değiştirerek, çevresindekileri şaşkınlıklara uğratır. Beş sayısının insanı yaşamın bilinmeyen sınırlarında, daha fazla bilinmeyenlere ulaşmak için, durup dinlenmeden yürür. Araştırıcılığı ve bilinmeyen karşı olan ölümsüz merakı sınır tanımaz ve durmak nedir bilmez. Beş sayısının insanı doğal liderdir, her konuda başı çekmeyi iyi bilir. Olağanüstü gözlem gücü ile, adeta çevresindekileri projekte eder, aydınlatır ve gizli kalan her yönü aydınlatmak için çabalar ve sonuçta başarır da. Öyle anlar ve durumlarla karşılaşabilir ki, yıkılsa, büyük maddi ve manevi yaralar alsa dahi, bunu asla dışarı belli etmeyecek ve kimse anlamayacaktır. Beş insanları bir anlamda kolay tatmin olmayan ve yetinmeyen insanlardırlar. Onlar yeni birşeyler elde edebilmek ve öğrenebilmek için yorulmak bilmeden uğraşıp, didinirler. Her sabah yaşama yeni doğmuş gibi başlar ve yeni bir oyuna hazır olurlar. Dün olanlar dünde kalmıştır, her ne olursa olsun, onlar dünün olaylarıdır. Bir kez daha yaşanmamaları için herşey yapılmalıdır.Ötesi hiç önemli değildir... Hatta beş insanına dün kötülük eden, bugün yeniden şansını deneyebilir. Ama çok iyi düşünmelidir; çünkü beş insanı o kişiyi gülümseyerek karşılayacak ve üstün nezaketiyle düşmanını şoka sokacak ve hemen ardından en uygun anda inanılmaz bir darbe indirecektir. Kısacası beş insanının kin ve nefretinden korkmak gereklidir. Şakası yoktur. Beş insanı için olumlu ve barışçı ilişkiler kurmak, kitleleri örgütlemek hiç zor değildir. Tam bu işlerin insanıdır. Yardım ve çevre örgütlerinde daha iyi bir örgütçü ve lider bulunamaz. Yaşam onun için bir oyundur ve bu oyunu gerçekten iyi oynar. Ama daima kendini fazla yormaktan ve hırpalamaktan kaçınmalıdır. Kısacası beş insanı her alanda, duracağı noktayı iyi bilmelidir.

6 Adet Yorum Var
Numeroloji’de 4 Sayısının Nitelikleri

 Anahtar sözcükler; Çalışmak-disiplin-sınırlamak ve düzene koymak-pratik olmak ve de otoritedir. "Şimdi sırası mı? Görüyorsun ki, meşgulum..." İşte dördün yaşam sloganı. Dört sayısı güneş tarafından yönetilir, Boğa ve Oğlak burçlarını etkisi altında tutar. Dört sayısının insanı olarak kararlı, yapıcı, metodlu, ekonomik, sebep ve sonuçları iyi görebilen, ciddi, güven verici ve daha da önemlisi etkileyici, vakur, asil ve ağırbaşlıdır. Öte yandan dört sayısı zaman zaman, dikkatsizlik, tembellik, detaylara fazla boğulmak, kararsızlık, ölçüsüzlük, olayları akışına bırakmak, raslantılara güvenmek, farklılık veya ayrıcalık çabası ve yetersizlik gibi duyguları da getirebilir. Dikkatli olunmalı ve bu yönler ortaya çıktığında akılcı ve iradeli olunmalıdır. Her sayıda olduğu gibi, dört sayısının da negatif etkileri vardır. Dar kafalılık-inatçılık-esnek olamamak-aşırı sertleşmek-dogmatizm-kabalık- saygısızlık-kısıtlayıcı ve sınırlayıcı olmak- dikkafalılık-bildiğini okumak ve hoşnutsuzluk genelde negatif etkilerdir. Dört sayısının bu sert etkilerine karşı savaş vermekten kaçınmamalı ve etkileyen diğer sayıların olumlu etkilerinden yararlanıp, onlardan güç alınmalıdır. Gerekli destek gelecektir. Dört insanı, bir inşaatçı, mekanik uzmanı, muhasebeci, iş adamı, mühendis, mimar, yönetici veya laboratuar araştırmacısı olabilir. Dört sayısının insanı olarak daima yaratıcılığını kullanır. Gerek iş gerekse de ev yaşamında, yaşamı organize etmek, planlamak ve sistemli olabilmek bu sayının önemli yeteneklerinden biridir. Ayrıntıları çok iyi görebilmek, detay merakı, sorunları tam anlamıyla kavramak, olaylara hakim olabilmek dördün önemli özelliklerindendir. Yoğun ve sert çalışmalara çok uygundur. Bu insanın cesareti daima dikkat çeker ve birçok konuda avantaj sağlar. Yabancılara göre bu insan can sıkıcı, monoton ve kısıtlayıcı olarak tanımlanabilir. Daha da ilginci korkutucu olarak görülebilir. Ama bu; dış görünüşdedir. Ve bu kılığın altında aslında sıcacık, dost ve içten bir insan bulunmaktadır. Önemli olan bunun farkedilebilmesi ve istenmesidir. Böylece gücün kalıcı olduğu anlaşılır. Dört sayısı insanlığı inşa etmekte; geliştirmekte ve mekanize ederek süper teknolojiye sahip mükemmel bir dünyaya doğru götürmektedir. Bütün dört insanlarını izlenirse, görülür ki bu ağır hareket eden insanlar, uzun vadede başarılması çok güç olayları oluşturmaktadırlar. O düşük temponun altında, inceden inceye örülen, sistematik, kapsamlı bir proje veya amaç bulunmaktadır. Özellikle para konularında ve tüm mali konularda, çok başarılı olmak mümkündür. Dört insanı bu yönünü keşfetmeli ve bilmelidir. Ekonomik gücünü kullanma yönündeki dikkati ve özeni bunu sağlayacaktır. Aslında bu insan, para harcamaktan zevk alan ve bunu bir sanatçı gibi uygulayan biridir. Örneğin hafta sonunda oyun oynarken, bundan bir hobi olarak büyük zevk alır ama aynı anda da buradan nasıl kazanç sağlayabileceğini de aklından gizli gizli hesaplar. Üstelik genelde, bunu başarır da... Dört insanı, parayı ve maddi gücü iyi kullanır, örneğin çimenlerde otururken aklına kağıt paraların rengi de gelebilir. Sonuç olarak dört hareketliliğin ve kehanetin sayısıdır. Bu insan iyi bir astrolog veya istatistikçi de olabilir. Eğer dört insanı sayının gücünü iyi biliyorsa, çevreye vereceklerini de iyi bilmelidir, çünkü bir insanın yanında dört insanı varsa, zor durumda daima koşacağı ve yardım göreceği biri de var demektir...

15,543 Adet Yorum Var
Numeroloji’de 3 Sayısının Nitelikleri

3 sayısı Anahtar sözcükler; neşe - coşku - yaratıcılık - kişisellik ve sanat. "Eğlence ve neşe nerede?" İşte üçün yaşam sloganı. Üç sayısı jüpiter tarafından yönetilir. Yay ve terazi burçlarını etkiler. Üç sayısının insanı; sürekli mutluluk duygusuna, güçlü bir hayal gücüne, içten dostluk yeteneğine, iyimserliğe, sürekli köpüren bir coşku ve neşenlenme gücüne, kıymetbilirliğe, yüksek sanat aşkına ve sosyal uyumluluğa sahiptir. Öte yandan üç sayısı, gizliden gizliye melankolizm, uyuşukluk, sınırlılık, içe kapanıklık ve karamsarlık, uzaklaşma güdüsü, pireyi deve yapmak, çekingenlik, ilgisizlik ve kayıtsızlık gibi etkileri de getirebilir. Üç sayısı her sayıda olduğu gibi negatif etkiler de getirebilir; maymun iştahlılık, sıkıcılık, kötümserlik, gösterişçilik, çok konuşmak, sürekli şikayetçi olmak, ani sert davranışlar ve züppelik. Üç sayısı insanı, bir sanatçı, kozmetik uzmanı, müzisyen, oyuncu, yazar, sunucu, danışman, psikiyatr veya psikolog olabilir. Sanatın her alanı uygundur. Üç sayısının insanı, yaşama sanatının bir kaçma ve kovalama sanatı olduğunu iyi bilir. Ve de bu rolü başarı ile oynar. Doğal yapı gereği, bir hayal ve kurgu sanatçısı olduğundan çok pratik sayılmaz. Bu bir eksiklik değildir çünkü öylesine renkli bir enerji yayar ki; keyifli olduğunda çevre neşe ve coşku renklerine boğulur. Üç insanı, yaşam yoluna doğal yetenekle başlar, onda mükemmel bir sezgi ve kehanet yeteneği vardır. Eğer bu gücü tam anlamıyla bilebilir ve ortaya atmaktan çekinmezse geleceği algılayabilir ve çevresini yönlendirebilir. Eğer, hangi tür ve hangi boyutta olursa olsun, sanatla biraz ilgiliyse üç sayısının titreşimleri üç insanına konuşma ve yazma alanında büyük etki verecek ve kolaylık sağlayacaktır. Dostluğu açık ve içtendir, doğal konuşma yeteneği vardır. Ama çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü bu üstün güç sivri dillilik de verebilir ve insanları kolay kırabilir. Onun için daima kontrollu olmalı ve üç insanı sözlerinde tedbiri aklından çıkarmamalıdır. Birçok üç insanının yaratıcılıkları sayesinde moda ve kozmetik alanında başarılı oldukları görülmüştür. Ama bu konularda aktif bir uğraş olmasa dahi; erkek veya kadın, hiç farketmez, üç insanı daima kendine yakışanı bilen ve uyum sanatına hakimdir. Üç sayısının büyülü gücü konuşma yeteneğinin yanısıra, olaylar karşısında büyük bir esneklik, dönüştürme veya zıtlıkları orta noktada bütünleştirme yeteneğini verecektir. Üç insanıyla dost kalmak isteyenler öncelikle çelişkilerini ve karakteristik dalgalanmaları, ön yargısız ve alışılmışın dışında kalarak kabullenmeli ve de art niyet aramamalıdırlar. Çünkü bu insan, genelde ve temelde kötü niyetli değildir, üstelik bunu bir amaçla yapar ve yaşamın gereklerinden bir olarak ortaya koyar. Üç insanı, sonuçta evrensel bağışlayıcıdır. Bu ilahi yeteneği çok iyi kullanmalı, kin ve nefretten daima çok uzak kalmalıdır. Aksi halde üç sayısı insana iyi davranmayabilir.

15 Adet Yorum Var
Numeroloji’de 2 Sayısının Nitelikleri

Anahtar sözcükler; İşbirliği-diplomasi- uyumluluk-uzlaştırıcılık-zerafet ve incelik. "Bana katılın, yanlızlıktan hoşlanmıyorum" işte ikinin yaşam sloganı... İki sayısı dişiselliğin ve dışa dönüklüğün sembolüdür. İki sayısı Ay tarafından yönetilir, Başak, Terazi ve Akrep burçları üzerinde çok etkilidir. Toleranslı olmak, kibarlık, nezaket, sevimlilik, saygılı ve nazik olmak, içtenlik, samimiyet ve sadakat, esneklik ve yumuşak başlılık, toplumu ve kalabalıkları sevmek, yardımseverlik, bağlayıcılık ve ikna edicilik İki sayısının pozitif özellikleridir. Buna karşın ani kabalık ve saygısızlık, emin olamamak , dikkatsizlik, dağınıklık, cesaretsizlik, kayıtsızlık ve ilgisizlik, bir konuya veya bir olaya konsantre olamamak, hareketsizlik ve kayıtsızlık, duygusuzluk, pasiflik ve soğukluk İki sayısının negatif yönlerinin oluştururlar. Bu önemli ve sert etkiler iki sayısının pasif ama gizli güçleridir. İki sayısının etkileri arasında inatçılık, aşırı duyarlılık, katılık, küçük görmek, melankolik kaçışlar gibi etkilere de raslanabilir. Bütün bu etkileri iyice tanımak ve olaylarla yüzyüze geldiğinde, aşabilmek için kişinin kendisine telkinlerde bulunması gerekir. İki sayısının insanı, diplomasiyi ve politikayı iyi bilir, üstelik siyaset sanatının gerekliliğini ve gerçek doğrularını kavramıştır. Olaylarda çıkabilecek her sorunda daima barışçı ve çözüm arayıcıdır. İyi bir gözlemci ve izleyici olduğu için, yaşam boyu bu özelliği ile çözümleyeci olacak ve olayları büyük zararlar görmeden aşabilecektir. Ama unutulmaması gereken birşey daha var; İki sayısı insanı yanlız olmamalıdır. İki sayısı insanı işbirliklerinin ve ekip çalışmalarının insanıdır. Bu yüzden daima başkalarına gereksinim duyar. İki insanı bir müzisyen, istatistikçi, bankacı veya finansmancı, sinema veya tiyatro sanatçısı, rehber, bilgisayar uzmanı, teknisyen, tv sunucusu veya bir arabulucu olabilir. İki sayısının yaşam boyu özelliği düalite yani iki yönlülük olarak, sık sık seçmek veya iki arada bir derede kalmak durumu ile karşı karşıya kalmasıdır. Zorluklar ya da sorunlar, ne olursa olsunlar genelde iki yönlü olarak veya ayrı giysiler içinde ortaya çıkabilirler. Ama bu aynı zamanda, çözümlerin ve çarelerin de iki yönlü veya iki şekilde olacağının da göstergesidir. Yani çözüm bulunduğunda, bir diğer yolun daha bulunabileceği unutulmamalıdır. İki sayısının insanındaki kişilik duygusal okyanuslarla doludur. Bu insanda sık sık fırtınalar çıkar, dalgalar kabarır, ta ki yakınlardan sevgi ve şefkat dolu bir meltem rüzgarı gelip, suları sakinleştirinceye kadar. Bilgi ve birikim bu insan için daima gereklidir. Ama dikkat edilmesi gereken; yüksek seviyedeki bilgi ve birikimin "çok bilmiş"bir kişiliği oluşturmamasıdır. Yanlız kalmamak gerekir, kişi güç yitirebilir ve kuruntu çukuruna düşebilir. Yaşam gücünün sürekli artması ve canlılığı sürekli sürdürmek için, her zaman toplumsal olaylarda ve ekip çalışmalarında yer alınmalıdır. Daima tedbirli, ağır tempolu ama kesin kararlı olunmalı ve iki sayısının getirdiği kararsızlıklar, değişkenlikler aşılmalıdır. Utangaçlık, düzensizlik ve çıtkırıldımlık yenilirse, gerçek bir yaşam bilgesi olarak kişi çevresindekilerle beraber zirvelere yükselebilir. Yanındakiler ise bu kişinin estetik ve zerafet dolu kişiliğinden keyif alırlar.

 

3,371 Adet Yorum Var
Numeroloji’de 1 Sayısının Nitelikleri

1 Sayısı : Anahtar sözcükler; cesaret-öncülük- özgürlük-başarmak ve bireysellik. Bir sayısı erkeksidir ve güneş tarafından yönetilir. Koç ve aslan burçları üzerinde etkilidir. Orjinallik-aktif olmak-sonuçları sezebilmek-otorite-güçlülük-yaratıcılık-enerjik olmak-atılganlık-kendine güvenmek ve hırs bir sayısının pozitif özellikleridir. Farklı olmak-zaman zaman tembellik duygusu-değişkenlik-ani güvensizlik - kendini yanlız hissetmek-zayıflık korkusu-ketumiyet ve suskunluk ve de güvence arama boşlukları sende zaman zaman ortaya çıkan ve seninle beraber yaşayan duygulardır. Şimdi de bir sayısının negatif özelliklerine bakalım; Bunları bilinmeli ve her zaman yenmeye çalışılmalıdır; bir sayısı, sinirlilik, diktatörlük, kibir ve gurur, yüksek egoizm, küstahlık, anarşizm ve ihtiras getirebilir. Bunlardan kesin olarak kaçınmak gerekir. Bir sayısının insanı amacını bilir ve o amaca yönelik olarak hangi yöntemleri kullanabileceğinin de farkındadır. Yaratıcı olabildiği için, düşüncelerinde de orjinaldir. Öğrenmekten hoşlanıyor. Ekip çalışmaları pek uygun değildir. Yaşamsal sorunları çözerken içten gelen gücün sesine inanırsa, gereken enerji sağlanabilir. Yeterki tembellikten ve terkedilmişlik duygusundan uzak kalabilsin. Uzun ve yorucu çalışmalar bir insanını korkutamaz. Daima liderlik rolünü iyi oynar ve bunu çok iyi başarır. Mücadele ederken, önüne çıkan engellerden zevk alır, boğuşmaktan hoşlanır. Diğer bir dikkat çekici yön ise, insanları reddederken üzerine düşen sorumluluğu bilmesi ve bu sorumluluğu kolayca üzerine alabilmesidir. Bir insanı, bir yazar, mühendis, satış temsilcisi, doktor, avukat, kaşif, müteşebbis, havacı veya üst düzey yönetici olabilir. Hiçbir zaman unutmamalı ki, bir sayısı olmadan hiçbirşey başlatılamaz, herşeyin başı birdir. Sayı gücün başladığı yerdir, herşeyi etkiler ve içinde gizli bilgileri saklar. Bunun bilincinde olur ve özde varolan enerjiyi asla unutmaz. Öte yandan bir sayısı yepyeni fikirlerin ve olayların kaynağı olduğu için, kanıksanmış ve tekdüze olaylardan da nefret ettirir. Değişim ve yenilik onun için su ve yemek gibidir. Asla vazgeçemez. Her konuda aksi olasılıklar düşünülmelidir. Terslikler gözden kaçırılmamalı ve her an sürprizlere hazırlıklı olunmalıdır. Bir sayısı bir lider ve öncüsün. Ölçüyü kaçırmadan bu sorumluluğun bilincinde olunmalıdır. Bunun için danışmanlık çok uygundur çünkü sorumluluk kolay alınabilir. Kısacası bir sayısı; birleşik insanlık realitesinin ve evrensel bütünlüğün sayısıdır; varoluşun her formunda bulunan kozmik güce bu sayıyla ulaşmak mümkündür.

16 Adet Yorum Var
Blogs

28 December, 2017
Kişisel Yıl Numarası Nasıl Hesaplanır?

Kişisel yıl sayısı adımlarını izlerseniz Kişisel Yıl Sayınızı hesaplamak kolaydır ve 2018’de karşınıza çıkacak temalar ve konularda sizlere ışık tutacaktır.

Bunu bir örnekle açıklayalım:

Adımızın her harfinin karşılığı bulunan bir sayı vardır. Bu sayıların toplamı sahip olduğumuz kişilik özelliklerini gösterir. Doğum tarihimizden derlenen sayı kümesi de yeni yılda hangi alanlarda başarılı ve dikkatli olmamız gerektiği ile ilgili konularda bize ışık tutar.

Sayılardan türetilen Numeroloji’de en çok kullanılan yöntem “Pythagoran” sistemidir. Aşağıdaki tabloda isim ve soyadımızı oluşturan harflerin hangi sayıya denk geldiği gösterilmiştir.


Yukarıdaki tablolardan isminizin numeroloji sayısını çıkartabilirsiniz. Doğum tarihinize göre numeroloji sayınızı bulmak için ise doğum tarihinizi gün ay yıl yer olarak yazıyorsunuz.

13-11-1981 (13 Kasım 1981)

Aşağıdaki gibi tek haneli bir sayıya ay ve günü azaltın.

13 + 11 = 24

2 + 4 = 6

Sonraki bir tek haneye yılı azaltın:

1981

1 + 9 + 8 + 1 = 19

1 + 9 = 10

1 + 0 = 1

Yani 6 + 1 = 7 sizin doğum sayınızdır.

2018’nin numeroloji değeri nedir?

2 + 0 + 1 + 8 = 11

1 + 1= 2

2018 yılının numeroloji sayısı olarak 2’i buluyoruz.


4,567 Adet Yorum Var
Blogs

28 December, 2017
Sayılarda Gizlenmiş Olan Kaderinizin Farkında mısınız?

 Evrende her sayı her harf bir gezegen ile ilişkilendirilmiştir. Türk İslam kültüründe Ebced, Avrupa’da ise numeroloji olarak adlandırılır. Her birimizin doğum tarihlerimize isimlerimize göre yaşamımızın kadersel etkileri ile betimlenen numeroloji sayıları vardır. Bu sayılar temsil ettikleri ile hayatlarımız da hangi gezegenle ilişkili ise o gezegenin temsil ettikleri ile ilgili konularda kendi şifrelerimizi çözmemize yardımcı olur.

Numeroloji ile ilgili bloglarımızı okuyabilirsiniz;

KİŞİSEL YIL NUMARASI NASIL HESAPLANIR?

NUMEROLOJİ’DE SAYILARIN NİTELİKLERİ

1 Sayısı

2 Sayısı

3 Sayısı

4 Sayısı

5 Sayısı

6 Sayısı

7 Sayısı

8 Sayısı

9 Sayısı

811 Adet Yorum Var
Blogs

26 December, 2017
TURKUAZ TÜYLÜ DERİ KIRMIZI BİLEKLİK

 Yılbaşı alternatifleri denilince aklımıza ilk gelen renkler kırmızı- yeşil ve tonlarıdır değil mi? Özellikle kırmızı renklerde detaylara kıyafetlerimizde aksesuarlarımızda yer vererek yeni yılın şans ve nice güzellikleri getirmesini dileriz. 

Model için tıklayınız

30 Adet Yorum Var
Blogs

26 December, 2017
DÖRT YAPRAKLI RENKLİ KRİSTAL KOLYE

Yılbaşında tüm kıyafetleriniz ile kombinleyebileceğiniz bu kolye ile şık olmak için küçük detaylarla harikalar yaratabilirsiniz.

Kolye için tıklayınız
6 Adet Yorum Var
Blogs

26 December, 2017
SİYAH DERİ ERKEK BİLEKLİK

 İlk yılbaşı alternatifi aksesuar modelimiz erkeklerin son yıllarda en çok tercih ettiği  bilekliklerden… Farklı tasarım bilekliklerimiz arasındaki deri  modelimize özellikle rengiyle yılbaşı alternatifleri olarak mutlaka kombinlerinizde yer vermelisiniz.

Ürün için tıklayınız

13 Adet Yorum Var
YENİ YILA EN ÖZEL TAKILARLA GİRİN

Bu kez yeni yıl hediyelerinden farklı bir kategori ile geldik. Yeni yılda katıldığınız davetlerde, aile toplantılarınızda daha şık daha hoş bir görünüme sahip olmanız için takı alternatifleri önerisinde bulunacağız. Sadece bayanlara yılbaşı  hediyesi alternatifleri değil beyler için de birbirinden özel aksesuar modellerimize hep beraber bakalım…

 

1,321 Adet Yorum Var
Blogs

25 December, 2017
Üçgen Yüz :

 Eğer üçgen bir yüze sahipseniz, keskin yüz hatlarınızı yumuşatacak tarzda küpeler seçmelisiniz. Geniş oval ya da küçük dairesel küpeler size göre.

Modeller İçin Tıklayınız:


12 Adet Yorum Var
Blogs

25 December, 2017
Uzun veya İnce Yüz :

 Üç boyutlu küpeler, yüzünüze dolgun bir görünüm verebilir. Bu yüz şeklini dolgunlaştırmak için yuvarlak, üçgen ve kare küpeler tercih edilebilir. Uzun ve abartılı küpelerden kaçının.

Modeller İçin Tıklayınız:

2,412 Adet Yorum Var
Blogs

25 December, 2017
Kare Yüz :

 Yuvarlak küpeler sizin için en iyi seçim olacaktır.  Çünkü, yüzünüzün hatlarını yumuşatmaya yardımcı olur. Kaba köşeli ve kare biçimindeki küpelerden uzak durun. Halka, kıvrımlı, uzun, sallantılı damla şeklinde ve çok katlı uzun küpeler seçebileceğiniz küpe kategorisine dahil dir. Ve bunlar kare şeklindeki bir yüze biraz uzun bir görünüm sağlayabilir.

Modeller İçin Tıklayınız:

20 Adet Yorum Var
Blogs

25 December, 2017
Oval Yüz :

 Bu klasik yüz şekli, neredeyse her tarzda küpe ile güzel görünebilir. Farklı şekillerde küpeleri deneyerek, hangilerinin daha çok yakıştığına dikkat ederek kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz. Damla şeklinde yumuşak hatlı küpeleri tercih edebilirsiniz. Sarmal uzun küpeler de size yakışacaktır. İnci, pırlanta veya değerli taşlardan oluşan tek taş küpeler, kısa saç modeli ile kullanıldığında daha çekici bir görünüm verir. Bunun yanı sıra, aşırı uzun ve ince küpelerden kaçının.

Modeller İçin Tıklayınız:

13,869 Adet Yorum Var
Blogs

25 December, 2017
Yuvarlak Yüz :

 Yuvarlak bir yüz şekline sahipseniz, seçiminiz uzun, ince ve köşeli küpeler olmalı. Bu tarz küpeler yüzünüzü biraz uzun ve köşeli gösterecektir. “Sallantılı küpe” olarak da bilinen uzun küpelerin oval biçiminde olanlarını tercih edebilirsiniz. Kare ve dikdörtgen olanları da köşeli küpe olarak takabilecekleriniz arasında. Halka küpelerden, kısa ve kalın olan küpe çeşitlerinden uzak durun

Modeller İçin Tıklayınız:


13 Adet Yorum Var
Yüz Şeklinize Göre Küpe Seçimi

 Küpe, kadınların görünümünü daha çekici kılabilir, şıklığına şıklık katabilir. Fakat, küpe seçiminin de püf noktaları vardır. Yüz şekline, giyilen kıyafete, saç modeline kadar birçok ayrıntıya dikkat etmek gerekir.

Tüm Modeller İçin Tıklayınız:

7 Adet Yorum Var
Blogs

25 December, 2017
Burçlara Göre Bileklikler

 Sevdikleriniz için şık ve zamansız hediye arıyorsanız, Astro Takı`nın her burç için farklı tasarlanan bilekliklerine bakmaya ne dersiniz?

Modeller için tıklayınız

28,260 Adet Yorum Var
Blogs

21 December, 2017
Yılbaşında Astro Takı'ya Göz Atın

Yılbaşında sevdiklerinizi mutlu etmek için bir yılbaşı hediyesi alacaksınız. Hediyeniz her ne olursa olsun mutlu edeceğinizi de biliyorsunuz. Ancak bu yıl da her zaman olduğu gibi kime ne hediye alacağınız konusunda kararsızlık yaşıyorsunuz. Sevdikleriniz, arkadaşlarınız, anne babanız ve yılbaşı davetine gideceğiniz ev sahipleri için alacağınız yılbaşı hediyesini kişiye özel seçmeniz önemli. Örneğin, bir erkeğin eşine mutfak robotu alması doğru bir seçim olmayabilir. Astrolojik şık takılar bir bayanın daha çok ilgisini çekecektir. Eğer kişiyi iyi tanıyorsanız hediye seçmek o kadar da zor olmayacaktır.

“Hediye almak için almak” fikri sizi kişiye özel hediye alma fikrinden uzaklaştırır. Bunun olmaması için bütçenizi zorlamayan bir hediye alışverişi yapmalısınız. Sevdiklerinize bu yıl Astro Takı ’dan alacağınız ürünlerle hem şık hem mutlu olmalarını  sağlaya bilirsiniz.

Ürünleri Görüntülemek İçin Tıklayınız

807 Adet Yorum Var
Blogs

21 December, 2017
Trend Kolyeler

Kendini burçların yarattığı trend akımına bırakmak istiyorsan yapman gereken Astro Takı Burç Kolye koleksiyonundan seçimini yapmak!

Kolyeler için tıklayınız

5,804 Adet Yorum Var
Blogs

21 December, 2017
Toprak Grubu Burçları

Boğa, başak ve oğlak burçlarının ortak özelliği olan güvenilirlik, toprak grubunda buluşmalarını sağlıyor.


12 Adet Yorum Var
Blogs

21 December, 2017
Su Grubu Burçları

Duygusal ve hassas yapısıyla öne çıkan yengeç, akrep ve balık burcunun mensubu olduğu su grubu da burç kolye koleksiyonunda yerini alıyor!

Kolyeler için tıklayınız

11 Adet Yorum Var
Blogs

21 December, 2017
Hava Grubu Burçları

Zeki yönleriyle öne çıkan ikizler, terazi ve kova burçları hava grubundandır. Hava grubu burçlarına özel modeller her stile kolay adapte olabilen parçalardır.

Burç kolyeleri için tıklayınız

14 Adet Yorum Var
Blogs

21 December, 2017
Burçlara Özel Takılar

 Stilin  adeta aynası  haline gelen takılar,  özel tasarımlarla bu sezonda da en çok tercih edilen aksesuarlar oluyor. Burçlar kuşağı ya da diğer adıyla zodyak üzerinde bulunan 12 takım yıldızının oluşturduğu burçlar, hayatımızı doğrudan etkileyen özellikleriyle mücevher modasına da yön veriyor. Burçlar hayatımızda bu kadar derin bir yer edinmişken, takı modelleri arasında da en iddialı parçalar haline dönüşüyor!

Burç  kolye  modelleri  hayatında  astrolojiye  yer  verenler için bire  bir!.. Taşların  zarif  görünüm kazandırdığı burç kolye modelleri, bu sezon alınması mutlak takılar arasında ilk sıraya oturuyor. Her detayıyla burçların özelliklerini yansıtan burç kolyeler, 12 farklı burca özel mistik ve modern tarzıyla dikkat çekiyor. Tüm burçların yer aldığı burç kolye koleksiyonu, 14 ayar altından sarı ve beyaz renklerde üretiliyor.

Burçlar kendi aralarında ateş, hava, toprak ve su olmak üzere gruplara ayrılıyor. Oval formlarıyla dikkati çeken burçkolye modelleri, aksesuar seçiminde farklılık arayan herkesin boynunu süslemeye başlayacak.

Enerjik, hırslı ve değişken yönleriyle öne çıkan koç, aslan ve yay burcu ateş grubu üyeleridir. Ateş grubundaki burçlara özel kolyeler hem tarzını hem karakterini ortaya koymak isteyenler için mükemmel seçimler olacaktır.

Kolyeler için tıklayınız11 Adet Yorum Var
ŞİFALI TAŞLARIN BİLİMSEL YÖNLERİ

Tedavi amacı ile kullanılan şifalı taşlar, doğal enerjisinden faydalanıldığı için tedaviye ek olarak, alternatif amaçlı kullanılmalıdır. Hastalıkları tedavi etmesindeki nedeninin, taşların kimyasal bileşimleri ya da renginin olduğu savunulmaktadır. Bu doğal taşlar eskiden beri Orta Doğu ülkelerinde kötü enerjiyi uzaklaştırmasıyla bilinir ve bu ülkelerde kullanımına daha sık rastlanır.

6 Adet Yorum Var
Blogs

20 December, 2017
SAFİR TAŞI

Dünyanın en değerli taşlarından biri olan safir taşı, daha çok rahatlık vermesi ve pozitif enerji yaymasından dolayı tercih edilmektedir. Safir taşının, aşkta bağımlılığı temsil ettiği savunulmaktadır

10 Adet Yorum Var
Blogs

20 December, 2017
KAPLAN GÖZÜ TAŞI

Kaplan gözü taşının, astım rahatsızlığına karşı çok iyi geldiği bilinmektedir. Kaplan gözü taşını, üzerinde taşıyan insanların kendine güveni artmaktadır. Uykusuzluk sorununa iyi gelmektedir. 

12 Adet Yorum Var
Blogs

20 December, 2017
KAN TAŞI

 Cesaretsizlik durumunda kan taşı kullanımı tavsiye edilmektedir. Zihinde oluşan karmaşık düşünceleri engellemek açısından etkilidir. Kalp ve kan dolaşımı için oldukça faydalı bir taştır.

13 Adet Yorum Var
Blogs

20 December, 2017
KALSEDON TAŞI

 Depresyon tedavisinde oldukça olumlu etki gösteren bir taştır. Depresif ruh halinde olanların yastıklarının altına bu taşı koymaları önerilmektedir. Kişiler arasındaki bağların güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Koruyucu özelliği olduğundan, kalsedon taşının insanları nazarlara karşı koruduğu bilinmektedir. İyi bir konuşmacı olmak istiyorsanız, kalsedon taşını üzerinizde taşımaya özen gösterin

12 Adet Yorum Var
Blogs

20 December, 2017
ELMAS

Bedeni temizler ve negatif enerjilerden kurtarır. Beyin fonksiyonlarının çalışmasında etkilidir. Dünyadaki en sert taş olarak bilinmektedir. Yeryüzüne çıkışı depremler veya volkanik patlamalar esnasında olduğundan, en değerli taşlar arasında yer almaktadır.

12 Adet Yorum Var
Blogs

20 December, 2017
AYTAŞI

Kadınlar için çok faydalı bir taştır. Özellikle adet düzensizliklerine ay taşı çok iyi gelmektedir. Vücutta oluşan kramp ve bacak ağrılarını tedavi etmektedir. Duygusal olarak dengeleyici özelliği vardır. Beyaza yakın mavimtırak rengi huzur verir, bereketi ve bolluğu temsil eder.

12 Adet Yorum Var
Blogs

20 December, 2017
AMBER(KEHRİBAR) TAŞI

Astım ve bronşit gibi sorunu olanların, amber taşını kullanarak daha rahat oldukları söylenmektedir. Melankolik ruh haline karşı olarak çok iyi gelen bir taştır. Bademcik hastalığının iyileşmesine yardımcı olur. Vücutta bulunan olumsuz enerjileri uzaklaştırır. Amber taşının bir diğer ismi ise kehribar taşıdır

10 Adet Yorum Var
Blogs

20 December, 2017
AKUAMARİN TAŞI

Bunalım ve depresif ruh hallerine karşı, akuamarin taşının çok faydalı olduğu savunulmaktadır. Bu taşın tansiyon dengeleyici bir özelliği olduğundan, tansiyon hastaları tarafından tercih edilmektedir. Saldırgan kişiler için kullanılırsa, insanlar üzerinde bir rahatlık ve sakinlik oluşturur. Akuamarin taşı bağışıklık sistemini güçlendirmekten, özgüven eksikliğine kadar birçok konuda fayda sağlamaktadır.

810 Adet Yorum Var
Blogs

20 December, 2017
AMETİS TAŞI

Ametist taşının cilt hastalılarına çok iyi geldiği, cilt hastalığı yaşayan kişilerin kullanması gerektiği bilinmektedir. Kalp hastalıklarına iyi gelmektedir. Vücutta oluşan negatif enerjilerin boşaltılmasına yardımcı olan bir taştır. Bulunduğu ortama çok olumlu bir enerji yayarak insanlara rahatlık vermektedir.

8 Adet Yorum Var
Blogs

20 December, 2017
AKİK TAŞI

Akik taşı vücutta gergin olan yere koyulursa, sıcaklık oluşturarak rahatlama sağlamaktadır. Lohusa döneminde olan anne ve bebek için oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Üzerinde akik taşı taşıyanlar keyifli ve enerjik olurlar. Mavi renklerde olan akik taşlarının nazara karşı insanları koruduğu söylenmektedir.

11 Adet Yorum Var
ŞİFALI TAŞLAR HANGİLERİDİR?

Sayısı oldukça fazla olan şifalı taşların tam olarak kaç tane oldukları bilinmiyor. Öte yandan farklı toplumlarda, farklı isimlerle de anılabiliyorlar. Halk arasında en çok bilinen şifalı taşlardan bazıları şunlardır: akik taşı,  aquamarin, ametist, ay taşı, elmas, kehribar, kalsedon, kaplan gözü, mercan, zümrüt, yakut, safir, yeşim, obsidyen, beril ve kan taşıdır. Adını sayamadığımız daha onlarca şifalı taşlardan en bilinenlerin özelliklerini sizlerle aşağıdaki gibi paylaşmaya çalıştık.

8,475 Adet Yorum Var
Blogs

20 December, 2017
ŞİFALI TAŞLAR NEDİR?

Doğada bulunun her şeyin bir yaratılma amacı ve anlamı vardır. Topraktan çıkan suya, bitkiye, madene, taşlara kadar her şey anlamlı bir düzen içerisinde oluşmuş ve insanlığın hizmetine sunulmuştur. Bunlardan biri de kayaçlardan doğal bir şekilde çıkarılan şifalı taşlardır.

Dekorasyon, mücevher veya daha birçok alanda kullanılmasının yanında sağlığa sağladığı fiziksel ve ruhsal faydalar, bu taşların şifalı taşlar olarak nitelendirilmesine sebep olmuştur. Bu doğal taşların faydaları ise doğadaki her şeyin ne kadar mükemmel ve yararlı olduğunu göstermektedir. Çok eski çağlarda bile taşların enerjisini fark eden insanlar, bunlara değer vermişler ve onlardan faydalanmaya çalışmışlardır.

Şifalı taşların her birinin farklı enerjileri vardır. Eski çağlarda insanların tesadüfen fark etmesi ve daha sonra araştırmacıların detaylı analizleri neticesinde bu taşların hepsinin farklı bir fayda sağladığı fark edilmiştir. Hatta birçoğu astrolojiyle bağdaştırılmış ve her taşın farklı bir burcun özelliğini yansıttığına inanılmıştır.10 Adet Yorum Var
Burcunuza Göre Taşlarınız ( Balık )

Ametis: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.

Aytaşı: Lenf bezlerinin temizlenmesine yardımcı olurken, duygusal dengenin sağlanmasında etkendir.

Pembe k Kuvars: Aşk taşı olarak bilinen bu taş, duygularımızı dengelememize yardımcı olur.

Mercan: Yaşamsal enerji verir.

Balık burcuna ait bileklikler için tıklayın 

Balık burcuna ait kolyeler için tıklayınız  230 Adet Yorum Var
Blogs

19 December, 2017
Burcunuza Göre Taşlarınız ( Kova )

Ametist: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.

Kuvars: Sadece size uyumlu enerjileri depolayarak, negatif etkilere karşı koruma sağlar.
Duyguların dengelenmesine yardımcı oluğu gibi, duru görüyü geliştirir.

Akik: Korkuyu engeller ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.

Yeşim: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.

Lal: Bedeni temizler ve güçlendirir. Hayal gücünün genişlemesine de yardımcı olur.

Zirkon: Uykusuzluk ve sindirim sistemine faydalıdır.

Kova burcuna ait bileklikler için tıklayın

Kova burcuna ait kolyeler için tıklayınız

4 Adet Yorum Var
Blogs

19 December, 2017
Burcunuza Göre Taşlarınız ( Oğlak )

Akik: Korkuyu engeller ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.

Ametist: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır.

Kaplan Gözü: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.

Kehribar: Boyun bölgesinde taşındığı zaman, boğaz bölgesi sorunların tedavisine yardımcı olur.

Yakut: Mutluluk duygularını arttırıcı etkisi olan yakut taşı, bağışıklık sistemini de güçlendirir ve yaşamsal enerji verir.

Oğlak burcuna ait bileklikler için tıklayınız

Oğlak burcuna ait kolyeler için tıklayınız

11 Adet Yorum Var
Blogs

19 December, 2017
Burcunuza Göre Taşlarınız ( Yay )

Ametist: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.

Topaz: Duygusal kırılmaları ve karamsarlığı ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu taş, sağlığın korunmasında faydalıdır.

Akik: Korkuyu engeller ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.

Türkuaz : Pozitif enerjiyi emerek, kişiyi negatif enerjilerden korumaya yardımcı olur.Bütün bedeni güçlendirerek, kişiye güç kazandırır.

Kaplangözü: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.

Sodalit: Sinir sistemini güçlendirir ve kişiye sakinlik verir.

Lapis lazuli: Çocuklarda sağlık konusunda destek verir. Öte yandan fiziksel yeteneklerin de gelişmesinde yardımcı etkendir.

Yay burcuna ait bileklikler için tıklayınız

Yay burcuna ait kolyeler için


7,086 Adet Yorum Var
Blogs

19 December, 2017
Burcunuza Göre Taşlarınız ( Akrep )

Ametist: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.

Pembe kuvars: Aşk taşı olarak bilinen bu taş, duygularımızı dengelememize yardımcı olur.

Obsidyen: Sindirim sistemini olumlu yönde etkiler ve bilinç altındaki kaygıların azalmasına yardımcı olur.

Lal: Bedeni temizler ve güçlendirir. Hayal gücünün genişlemesine de yardımcı olur.

Kaplangözü: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.


Akrep burcuna ait kolyeler için

685 Adet Yorum Var
Blogs

19 December, 2017
Burcunuza Göre Taşlarınız ( Terazi )

Akik: Korkuyu engeller ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.

Türkuaz: Pozitif enerjiyi emerek, kişiyi negatif enerjilerden korumaya yardımcı olur. Bütün bedeni güçlendirerek, kişiye güç kazandırır.

Mercan: Yaşamsal enerji verir.

Lap is lazuli: Çocuklarda sağlık konusunda destek verir. Öte yandan fiziksel yeteneklerin de gelişmesinde yardımcı etkendir.

Pembe kuvars: Aşk taşı olarak bilinen bu taş, duygularımızı dengelememize yardımcı olur.

Akuamarin: Yaratıcı gücün ortaya çıkmasına yardımcı olan bu taş, ruhunuzu dinlendirir.

Yeşim: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.

Terazi burcuna ait bileklikler için tıklayınız

Terazi burcuna ait kolyeler için tıklayınız


7 Adet Yorum Var
Burcunuza Göre Taşlarınız ( Başak )

Akik: Korkuyu engeller ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.

Ametist: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır.

Türkuaz: Pozitif enerjiyi emerek, kişiyi negatif enerjilerden korumaya yardımcı olur. Bütün bedeni güçlendirerek, kişiye güç kazandırır.

Obsidyen: Sindirim sistemini olumlu yönde etkiler ve bilinçaltındaki kaygıların azalmasına yardımcı olur.

Yeşim: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.

Kaplan gözü: Zihnin sakinleşmesine faydalı olurken nazardan korunmaya da yardımcı olur.

Sitrin: Dolaşım sistemini hızlandırarak tedavi edici enerjinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca taşıyana güven ve güç verir.

Topaz: Duygusal kırılmaları ve karamsarlığı ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu taş, sağlığın korunmasında faydalıdır.

Başak burcuna ait bileklikler için tıklayınız
Başak burcuna ait kolyeler için tıklayınız


10 Adet Yorum Var
Blogs

19 December, 2017
Burcunuza Göre Taşlarınız ( Aslan )

Akik: Korkuyu engeller ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.

Kuvars: Sadece size uyumlu enerjileri depolayarak, negatif etkilere karşı koruma sağlar.
Duyguların dengelenmesine yardımcı oluğu gibi, duru görüyü geliştirir.

Ametist: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.

Kehribar: Boyun bölgesinde taşındığı zaman, boğaz bölgesi sorunların tedavisine yardımcı olur.

Sitrin: Dolaşım sistemini hızlandırarak tedavi edici enerjinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca taşıyana güven ve güç verir.

Topaz: Duygusal kırılmaları ve karamsarlığı ortadan kaldırmaya yardımcı olan bu taş, sağlığın korunmasında faydalıdır.

Aslan burcuna ait bikellikler için tıklayınız

Aslan burcuna ait bileklikler için tıklayınız

4,092 Adet Yorum Var
Burcunuza Göre Taşlarınız ( Yengeç )

Kuvars: Sadece size uyumlu enerjileri depolayarak, negatif etkilere karşı koruma sağlar.
Duyguların dengelenmesine yardımcı oluğu gibi, duru görüyü geliştirir.

Akik: Korkuyu engeller ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.

Ametist: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.

Yengeç burcuna ait bilkelikler için tıklayınız

Yengeç burcuna ait kolyeler için tıklayınız

5,489 Adet Yorum Var
Burcunuza Göre Taşlarınız ( İkizler )

Akik: Korkuyu engeller ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.

Turkuaz: Pozitif enerjiyi emerek, kişiyi negatif enerjilerden korumaya yardımcı olur. Bütün bedeni güçlendirerek, kişiye güç kazandırır.

Aytaşı: Lenf bezlerinin temizlenmesine yardımcı olurken, duygusal dengenin sağlanmasında etkendir.

Zümrüt: Sevginin güçlenmesine ve derinleşmesine yardımcı olan bu taş, sakinlik, huzur ve denge unsurlarını içerir.

Yeşim: Huzur ve mutluluğun temsilcisidir ve kadınların adet sancılarına, psikolojik sıkıntıların atılmasına yardımcı olur.

Obsityen: Sindirim sistemini olumlu yönde etkiler ve bilinçaltındaki kaygıların azalmasına yardımcı olur.in

İkizler burcuna ait bileklikler için tıklayınız

İkizler burcuna ait kolyeler için tıklayınız6 Adet Yorum Var
Blogs

19 December, 2017
Burcunuza Göre Taşlarınız ( Boğa )

Türkuaz: Pozitif enerjiyi emerek, kişiyi negatif enerjilerden korumaya yardımcı olur. Bütün bedeni güçlendirerek, kişiye güç kazandırır.

Akik: Korkuyu engeller ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.

Zümrüt: Sevginin güçlenmesine ve derinleşmesine yardımcı olan bu taş, sakinlik, huzur ve denge unsurlarını içerir.

Boğa burcuna ait bileklik için tıklayınız


6 Adet Yorum Var
Blogs

19 December, 2017
Burcunuza Göre Taşlarınız ( Koç )
 KOÇ : ( 22 Mart - 21 Nisan )
Akik: Korkuyu engeller ve taşıyanı tehlikelerden koruma özelliğine sahip bu taş, metabolizmanın düzgün çalışmasına da yardım eder.
Ametist: Bu taş bağışıklık sistemini güçlendirir, korku ve uyumsuzlukları ortadan kaldırır. Meditasyona yardımcı olarak enerji verir.
Sitrin: Dolaşım sistemini hızlandırarak tedavi edici enerjinin ortaya çıkmasına yardımcı olur. Ayrıca taşıyana güven ve güç verir.
Yakut: Mutluluk duygularını arttırıcı etkisi olan yakut taşı, bağışıklık sistemini de güçlendirir ve yaşamsal enerji verir.
Akuamarin: Yaratıcı gücün ortaya çıkmasına yardımcı olan bu taş, ruhunuzu dinlendirir.
Magnezit: İç huzura kavuşmaya yardımcı olan bu taş, yaratıcılık ve kendini geliştirme adına yardımcı bir etkendir.
Zümrüt: Sevginin güçlenmesine ve derinleşmesine yardımcı olan bu taş, sakinlik, huzur ve denge unsurlarını içerir.
Hematit: Güç ve enerji sağlayarak zayıflıkların üstesinden gelmeye ve hastalık sonrası iyileşme dönemine destek verir.
6 Adet Yorum Var
Blogs

4 December, 2017
Değerli Taşların Özellikleri

Elmas

En sert ve kıymetli taş olan Elmas için "rüyaların taşı" da denilmektedir. Sertliğinden dolayı endüstriyel aletlerde kullanılması büyük önem kazanmıştır. Keza dayanıklılığından ve ışığı çok iyi kırmasından dolayı kıymetli bir zîynet eşyâsıdır.

Akik

Akik taşının uykusuzluğa, korkaklığa, karabasana, nazara ve hatta metabolizmanın düzgün çalışmasına faydası olduğu bilinen şeyler arasındadır. Akik taşına kimileri de Ateş Taşı ya da Gezgin Taşı derler. Gerçeklerin farkına varılmasında yardımcıdır.

Ametist

Ametist, kuvars ailesinden mor ya da mavi-mor renkli bir taştır. Asırlar boyunca değişik uygarlıklarda sevgi ve beğeniyle kullanılmış, Asya ve Mısır'da mühür olarak değer kazanmıştır. Eski çağlarda "sarhoşluğu yok eden taş" olarak bilinirdi. O zamanlarda bir kısım kadeh, çanak, kap gibi şeylerin birçoğu ametistten yapılmaktaydı. Ametist, endoktrin ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, kanı temizler ve enerji verir. Bilinç seviyelerini aktive eder, yatıştırıcı etkisi vardır. Meditasyon için en ideal taşlardandır.

Aquamarine

Gök Zümrüt de denilen Aquamarine, soluk mavi-yeşil renkli bir taş olmasından dolayı, Sakin Taş olarak da bilinir. Akıl almaz renklerde bulunabilen Aquamarine, mücevheratta kullanılır. Ona muhteşem mavi rengi verebilmek için dört yüz derecede ısıtılması gerekir. Bu güzel taşın en çarpıcı örnekleri Brezilya'dan çıkar.

Aventurin

Metalik parıltılar saçan ve tanecikli bir yapıya sahip, açık yeşil bir Kuvars türü olan Aventurine aynı zamanda Yıldız Taşı da denmektedir. Kalbin yakınına yerleştirildiğinde, kalbi diğer insanların olumsuzluklarından koruyacak bir enerji yayar. Bu taşın Yeşim taşı ve Pembe Kuvars arasında bir yumuşaklığı vardır.

Aytaşı

Duygusal dengeleyici vasıflara sahiptir. Tutumlarda esneklik yaratır. Bu taş hakkında en çok rivayeti ortaya çıkartan yerlerden biri de Hindistan'dır. Hindistan da kutsal bir taş olarak kabul gören Aytaşı’nın sevgilileri daha ihtiraslı yaptığı da söylenir. Aytaşı, kadınlar tarafından kısırlığa iyi geldiği ve üreme organlarının sorunlarını çözmesi ve de kolay doğum yapmaya yaradığı için taşınır.

Azurit

Bir çeşit bakır cevheridir. Sinir sistemindeki enerji akışını arttırır, oksijenin daha iyi kullanılmasını sağlar. Psişik güçleri arttırıcı özelliğinin yanı sıra, düşünceleri berraklaştırır.

Hematit

Kan dolaşımı üzerinde pozitif etkisi vardır. Dalağın doğru çalışmasını sağlar. Enerji ve canlılık verir, stresi azaltıcı etkisi vardır. Çekim gücü fazla olduğundan, kişisel çekim, neşe, cesaret ve istek verir.

Jasper

Karaciğer, dalak ve mesaneyi kuvvetlendirir ve çok kuvvetli bir tedavi edicidir. Toprak elementini temsil eder. Sindirim sistemi ve safrakesesini güçlendirir, endokrin(hormon) sistemine denge sağlar.

Kalsedon

Kalsedon, kuvars ailesinin üyesi bir taştır. Şeffaf, yarı şeffaf veya donuk olabilir. Salkım şeklinde sarkıtlar halinde ve kaya oyuklarının astarlarında oluşur. Bazı zamanlar küçük bir miktar Opal içerir.

Kaplan Gözü

Bir kuvars cinsi olan Kaplan Gözü, bazı kesimlerde "Bağımsızlık Taşı" diye de anılır. Buna sebep, taşın kendisini üzerinde bulunduran kişileri başka insanlara karşı daha az bağımlı yaptığına inanılmasıdır. Bu özelliği ikili ilişkileri zedelediği gibi, iş hayatında da ortaklıkları sona erdirebilir. Bu sebepten de çelişkili bir taş diye de adlandırılır.

Kehribar

Taş olarak bilinir ama, reçinenin taşlaşması sonucu oluşmuştur. Çok yumuşak ve çok hafiftir. Özellikle ısıtıldığı zaman elektriksel ve manyetik özellikleri açığa çıkar.

Lal

Dairesel veya oval biçimli bir taştır. Lal'in erkek türü koyu kırmızı, dişi türü ise açık kırmızıdır. Üzerinde taşıyanı, bedensel zayıflığa ve acımasızlıklara karşı koruduğu bilinir. "Hayal Kuran" ve " Merhamet Taşı" olarak da bilinir.

Kuvars Kristali

Kuvarsın özellikle güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağladığına inanılır. Kahinlerin kristal küreler kullanarak yorumlarda bulunmaları, onun zihinsel konsantrasyona ne kadar etki ettiğinin de bir göstergesidir.

Lapis Lazuli

Bu taş her zaman mavidir, ancak rengin yoğunluğu çıkarıldıkları bölgelere göre farklılıklar gösterir. Gece Taşı ya da Gerçek Taşı olarak da adlandırılan Lapis Lazuli, renginden dolayı göklerin sembolü olarak kabul edilir. İsim anlamı da "Göklerin Taşı" anlamını içermektedir.

Magnezit

Yeryüzünde bilinen en değerli minerallerden biri olan Magnezit, hassas işlenebilme özelliklerinden dolayı değerli taş olarak pek tercih edilmez. Endüstriyel açıdan yaygın bir ticari ve tıbbi kullanımı olan en önemli materyallerden biridir. Beyaz, gri, sarı ve kahverengi renklerinde olurlar.

Mercan

Kireç karbonatı, magnezyum, silis karbonatı, magnezyum florüt ve kalsiyumdan oluşmaktadır. Pek çok kişi Mercanın, kalbi ve dalağı güçlendirdiğini söyler. Ayrıca Mercan, nazara iyi geldiği gibi, konsantrasyon eksikliğini de giderici özelliğe sahiptir.

Yeşim Taşı

Bu taşın hayvan biçiminde yontulmuşları bugün bile çok revaçtadır. Ayrıca Yeşim taşının akıl hastalıklarına, dahili hastalıklara, göz bozukluğuna ve kadınların adet ve doğum sancılarına iyi geldiğine de inanılmaktadır.

Yılan Taşı

Genellikle de tılsım yapımı için kullanılan Yılan Taşı, kadim Mısır Uygarlığı'ndan beri kullanılmaktadır. Taşın bu ismi alması, dış görünümünün bir yılanın derisine benzemesindendir. Bu sebepten dolayı da her türlü böcek sokmaları, akrep ve yılan sokmaları gibi durumlar için iyileştirici olarak kullanılır. Ayrıca kişilerde romatizmal rahatsızlıklara da iyi geldiği söylenir. Bu taşla romatizma tedavisi yapmak için, ağrılı yerlere bu taşı sarmak gereklidir.

Zirkon

Mücevher olarak kullanılan taşların en ünlüsü olan Zirkon, tamamen renksiz olabildiği gibi, kahverengi, yeşil, kırmızı ve sarı da olur. Zirkon aynı zamanda Zirkonyum elementinin de başlıca kaynağıdır.

Zümrüt

Dünyanın en kıymetli taşlarından biri olan Zümrütler mitlerin ve efsanelerin taşıdır. Geçmişte Şeytanın Cennet'den kovulurken alnından düşen taşın ve Kutsal Kadeh'deki taşın da Zümrüt olduğu söylenir. Renginin yeşil olması nedeniyle bu taşın yağmur yağdırdığına inanılırdı.

AMAZONİT

Beden ve ruh dünyaları arasında sürekliliği ve anlayışı sağlar. Kişinin yaşamına anlam katmasına, yaşamına değer vermesine yardım eder.

Kuvars Kristali

Kuvarsın özellikle güç ve canlılık kaybına karşı koruma sağladığına inanılır. Kahinlerin kristal küreler kullanarak yorumlarda bulunmaları, onun zihinsel konsantrasyona ne kadar etki ettiğinin de bir göstergesidir.

CEROİT

Kişinin kendine güveninin artmasını sağlar. Kişinin maddi ve manevi bağ ve bağımlılıklarından kurtararak ruhen özgürleşmesine yardımcı olur. Korkulardan kurtulmak için ametist ile birlikte kullanılılır. Kâbuslara karşı etkilidir.

FLORİT

Kişinin anıların tutsaklığından kurtulmasını sağlar ve duyulan boşluk hissini yatıştırır. Düzensiz ve dağınık hissedilen anlarda denge ve dinginlik verir. Duygusal bakımdan mutsuz olduğunuz ve sizi rahatsız eden mantıksız düşüncelere kapıldığınızda florit size destek olacaktır.

GRANAT

Depresyon giderir, kanın temizlenmesini sağlar, dolaşım rahatsızlıklarına iyi gelir, aşırı hareketli ( hiperaktif ) çocukların sakinleşmesini sağlar.

GÜNEŞ TAŞI

Depresyon, stres atma, enerji akışı, pozitif algılama, cesaret sağlayan bir taştır.

KRİZOKOL

Bedeni, kalbi ve ruhu kötülüklerden ve olumsuz duygu ve düşüncelerden arındırır.

LABRADORİT

Sindirim sistemini destekler, özellikle mideyle ilgili düzensizlikleri giderir. Rahatlamamıza ve uyumamıza yardım eder. Hayret verici yetenekler geliştirir, görülen rüyaları hatırlamaya yardım eder.

OLİVİN

Gerdanlık olarak kullanılırsa boğaz ve Tiroid bezi enfeksiyonlarını yok eder, guatrın oluşmasını önler.

OLTU TAŞI

Sadelik ve alçak gönüllülüğü simgeler. Böyle gözükmekle beraber, aslında çok kıymetli olmayı anlatır. Bu yüzden bilgeliğin ve alimliğin simgesi olarak da görülmüştür. Eski zamanlarda anne sütünü arttırdığı düşünülürmüş.

OLTU TAŞI

Sadelik ve alçak gönüllülüğü simgeler. Böyle gözükmekle beraber, aslında çok kıymetli olmayı anlatır. Bu yüzden bilgeliğin ve alimliğin simgesi olarak da görülmüştür. Eski zamanlarda anne sütünü arttırdığı düşünülürmüş.

UNAKİT

Unakit taşının enerjisi kendimizi sevmemize yardımcı olmaktadır. Kadınlar üstünde özellikle hamilelik dönemlerinde yararlı etkilere sahiptir. Dengeleyici özellikleri olan bir taştır.

12 Adet Yorum Var